ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

អំពីយើង

 

Mr. PHOU Pheakdey, who is the founder of www.pheakdeylaw.com, is the project manager. He is very experienced in collecting and compiling Cambodian legal data and related international rules and regulations, by making great deals with many public institutions, particularly with the General Department of Royal Gazette, where all Cambodian laws and regulations are published. He used to set up an e-library for UNICEF Cambodia in 2014 and National Library of Cambodia in 2017. His law website fulfills the needs of legal documents by all the stakeholders.He graduated from Royal University of Law and Economics ,Public Administration both Master and Bachelor Degree.


Translator and Editor: Mr. KONG Bunthy, with a multi-related professional careers as a lecturer of laws, writer, legal translator, editor and corporate legal expert, has dispensed lectures of laws to a variety of both public and private universities for nearly 20 years. He wrote many law books to support his lectures at universities. He has also provided translating and editing services, especially his editing service to UNICEF Cambodia since June 2016. He also used to work for private companies as a legal expert.

 

 


 

 

 

Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 11894281, Online: 93, Today: 6175, Yesterday: 13950, This week: 44872
Web Design: CITA