ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១០១ សសរ ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកដំណើរនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារអន្តរជាតិទូទាំងប្រទេស "គ.អ.ច.ទ" (១០១/១២១៨) 31-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៧ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងព័ត៌មាន ០២រូប​ (១៤៧៧/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៨ ស្តីពីការតែងតាំងអ្នកស្រី ហាក់ ណៃ ជាឧកញ៉ា (១៤៧៨/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៩ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៧៩/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨០ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨០/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨១ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨១/១២១៨) 29-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៤/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៥/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៦​/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៥៨ ស្តីពីការតម្លើងឋានៈដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) ចំនួន ០៨រូប (១៤៥៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៩ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្តម សរ គឹមសាន្ត ជាអគ្គលេខាធិការរង នៃអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប នៅក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក (១៤៥៩/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦០ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ខុម ផលលឿន ជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក (១៤៦០/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦១ ស្តីពីនិយ័តកម្មតម្លើងថ្នាក់ ដល់ឯកឧត្តម កែ គី ពីឋានន្តរស័ក្តិ​ ឧត្តមមន្រ្តី ថ្នាក់លេខ៤ មកជាថ្នាក់លេខ១ នៃក្របខណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម (១៤៦១/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦២ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ចំពោះលោក Philippe Steinments (១៤៦២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៣ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៤ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៤/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៥ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៥/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៦ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៦/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៧ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៧/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៨ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ កៃរ៉ុង (LIU,KAIRONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៩ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ស៊ុនហ៊ូ (SU,SHUNHU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៩/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧០ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន លាំងឈុន (CHEN,LIANGCHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧០/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧១ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុង ទីងឈឹង (DONG,DINGCHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៦៥ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយប្តូរឈ្មោះជា តុង ចំរើន (TONG CHAMROEUN) (១៤៧១/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧២ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡោ យ៉ុងប៉ាវ (LUO,YONGBAO) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨២ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៣ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុងឈុងជឺ (DONG,CHONGZHI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៤ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ួ ហ្វូសាំង (SU,FUXIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៤/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៥ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ប៊ីងហៃ (SU,BINGHA) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិ St.KITTS AND NEVIS កើតថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៨ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៥/១២១៨) 28-Dec-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលនីតិវិធី​ក្នុងការ​បំពេញបែបបទ​នាំចេញ​ទំនិញ​ទៅក្រៅប្រទេស (១៦២៧/១២១៨) 28-Dec-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូល​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​សាធារណៈ​របស់ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ (១៦២៨/១២១៨) 28-Dec-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០១១ សហវ ស្តីពី ការអនុវត្តនីតិវិធិសម្រាប់ការបើកប្រាក់​ផ្តល់បៀវត្សរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗជូនមន្តី្ររាជការ​ស៊ីវិល​និងមន្រ្តីសាធារណៈ​ផ្សេងទៀត (០១១/១២១៨) 28-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 10679238, Online: 183, Today: 2254, Yesterday: 14129, This week: 45463
Web Design: CITA