ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
សារាចរលេខ ០១ សរ ស្តីពី ការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់បើកផ្តល់ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តងក្នុងខែនីមួយៗ ជូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក (០០១/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០០១ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក អ៊ូ អ៊ីនវ៉ាង (WU YUNWANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៧ នៅខេត្តជាំងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (០០១/០១១៩) 01-Jan-2019
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០ សសរ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគំរូអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថានសាធារណរដ្ឋបាល (១០០/១២១៨) 31-Dec-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពី នីតិវិធីគយសម្រាប់ការចូល-ចេញបណ្តោះអាសន្ននៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភ្ញៀវទេសចរ (០១៤/១២១៨) 31-Dec-2018
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ១០១ សសរ ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកដំណើរនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារអន្តរជាតិទូទាំងប្រទេស "គ.អ.ច.ទ" (១០១/១២១៨) 31-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៧ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងព័ត៌មាន ០២រូប​ (១៤៧៧/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៨ ស្តីពីការតែងតាំងអ្នកស្រី ហាក់ ណៃ ជាឧកញ៉ា (១៤៧៨/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៩ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៧៩/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨០ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨០/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨១ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨១/១២១៨) 29-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៤/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៥/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៦​/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៥៨ ស្តីពីការតម្លើងឋានៈដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (កបស) ចំនួន ០៨រូប (១៤៥៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៩ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្តម សរ គឹមសាន្ត ជាអគ្គលេខាធិការរង នៃអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប នៅក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក (១៤៥៩/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦០ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ខុម ផលលឿន ជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក (១៤៦០/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦១ ស្តីពីនិយ័តកម្មតម្លើងថ្នាក់ ដល់ឯកឧត្តម កែ គី ពីឋានន្តរស័ក្តិ​ ឧត្តមមន្រ្តី ថ្នាក់លេខ៤ មកជាថ្នាក់លេខ១ នៃក្របខណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម (១៤៦១/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦២ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ចំពោះលោក Philippe Steinments (១៤៦២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៣ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៤ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៤/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៥ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៥/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៦ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៦/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៧ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៧/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៨ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ កៃរ៉ុង (LIU,KAIRONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៩ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ស៊ុនហ៊ូ (SU,SHUNHU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៩/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧០ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន លាំងឈុន (CHEN,LIANGCHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧០/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧១ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុង ទីងឈឹង (DONG,DINGCHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៦៥ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយប្តូរឈ្មោះជា តុង ចំរើន (TONG CHAMROEUN) (១៤៧១/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧២ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡោ យ៉ុងប៉ាវ (LUO,YONGBAO) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨២ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៣ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុងឈុងជឺ (DONG,CHONGZHI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៤ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ួ ហ្វូសាំង (SU,FUXIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៤/១២១៨) 28-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 11420648, Online: 149, Today: 7166, Yesterday: 13027, This week: 7166
Web Design: CITA