ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៩/៥២៦ ស្តីពីការតែងតាំងលោកជំទាវ កុច មារតី ជាទីប្រឹក្សា​សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ (៥២៦/០៤១៩) 13-Apr-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងទីមន្រ្តីរាជការ (០០៥/០១១៩) 23-Mar-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (០៤០/០១១៩)​ 15-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៤១​ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០៤១/០១១៩) 15-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៥៤ ស្តីពី ការតែងតាំង ជារដ្ឋលេខាធិការ និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចំនួន ០៦រូប (០៥៤/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៥៦ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈមន្រ្តីរាជការ ០៤រូប ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងព័ត៌មាន (០៥៦/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៥៧ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ស៊ូ នី ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (០៥៧/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៥៨ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ស៊ូ នី ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន មានឋានៈដល់លោកជំទាវ ចាន់ កន្និកា ជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ដោយមិនទទួលប្រាក់បំណាច់មុខងារ (០៥៨/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៥ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងផែនការ ១៨រូប (០៤៥/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៧ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីប្រឹក្សា​អមក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ០២រូប (០៤៧/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ នស​/រកត​/០១១៩​/០៤៨​ ស្តី​ពី​ ការតែងតាំង​ និង​ផ្តល់​ឋានៈ​ដល់​ឯកឧត្តម​ ហង់​ជួន​ វឌ្ឍនា​ ជាទី​ប្រឹក្សា​ក្រសួងផែនការ​ មាន​ឋានៈ​ស្មើ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ បន្ថែម​លើ​មុខងារ​បច្ចុប្បន្ន​ (០៤៨​/០១១៩​) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៩ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ២២រូប (០៤៩/០១១៩) 12-Jan-2019
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងលោក តាមី ព្យែរចចចូ ម៉ារៀ (Tami piergiorgio Maria)ទីប្រឹក្សាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ (០០៤/០១១៩) 11-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០២៩/០១១៩) 11-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០៣០/០១១៩) 11-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣០ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន (០៣០/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣១ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ឯកឧត្តម ទេស ស៊ីម៉ុន ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងផែនការ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (០៣១/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣២ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ទីប្រឹក្សា​សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៣រូប(០៣២/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣៤ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ចឹក ណាន់ ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ (០៣៤/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣៧ ស្តីពី ការតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ៣រូប (០៣៧/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤១ ស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ពីទីប្រឹក្សាឯកឧត្តម ស៊ីម កា អនុប្រធានទី ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៤ មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី ដោយសាមីខ្លួនសុំលាឈប់ (០៤១/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤២ ស្តីពី តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ជាទីប្រឹក្សាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ៦ (០៤២/០១១៩) 10-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា​ និងជំនួយការ​ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (០១២/០១១៩) 09-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១៩ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈ ដល់ឯកឧត្តម មាស អឿន ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ​ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាការ (០១៩/០១១៩) 08-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០២០ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម នៅ លក្ខណា ជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើ​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ (០២០/០១១៩) 08-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១៤ ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម ហ្ចាក់គី សែចិន (JACKY SAE CHEN ) ជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី ដោយមិនទទួលប្រាក់បំណាច់មុខងារ(០១៤/០១១៩) 04-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១៥ ស្តីពីការតែងតាំងនិងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សា​ក្រសួងមហាផ្ទៃ (០១៥/០១១៩) 04-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១៦ ស្តីពីការតែងតាំងនិងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា (០១៦/០១១៩) 04-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១៧ ស្តីពីការតែងតាំងនិងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងផែនការ (០១៧/០១១៩) 04-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០០៦ /០១១៩) 04-Jan-2019
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076959, Online: 243, Today: 2949, Yesterday: 30354, This week: 33303
Web Design: CITA