ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦៣ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ជា សុខឃាង ជា ឧកញ៉ា (០៦៣/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦៤ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក លី កញ្ញារិទ្ធិ ជាឧកញ៉ា (០៦៤/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦៥ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក រស់ ឌីណែត ជាឧកញ៉ា (០៦៥/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣៨ ស្តីពី ការតែងតាំងអ្នកស្រី មា្ស ច័ន្ទវាសនា អ្នកស្រី ម៉ែន សុភ័ក្ត ជា ឧកញ៉ា(០៣៨/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៣៩ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក តាំង គួង ជា ឧកញ៉ា(០៣៩/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤០ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក អ៊ុច សម្បត្តិ ជា ឧកញ៉ា(០៤០/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០២៦ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ម៉េង លាង ជា ឧកញ៉ា (០២៦/០១១៩) 08-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៨២ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក សៃ អង្គ លីន ជាឧកញ៉ា (១៣៨២/១២១៨) 10-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១១៨៣ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក គួច សុខលី ជាឧកញ៉ា (១១៨៣/១១១៨) 03-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៨/១០១១ ស្តីពីការតែងតាំង លោក តែ ភ័ណ្ឌណូរ៉ា ជាឧកញ៉ា (១០១១/០៩១៨) 26-Sep-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៩០៣ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក លី គង់ ជា ឧកញ៉ា (៩០៣/០៨១៨) 29-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៩០៤ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ថៃ ស៊ាង ជា ឧកញ៉ា (៩០៤/០៨១៨) 29-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៩០៥ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក តែ សឿផាន់ ជា ឧកញ៉ា (៩០៥/០៨១៨) 29-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៩ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ឈិន ឆីវស៊ុង និងលោក ឆាយ សុធា ជាឧកញ៉ា (៨៥៩/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៦០ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ធី ឥន្រ្ទ័ឆនី ជា ឧកញ៉ា (៨៦០/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨២៩ ស្តីពី ការតែងតាំងលោក ឈិន សុខលី ជាឧកញ៉ា (៨២៩/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៨០៤ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក គុយ លាងគី ជា ឧកញ៉ា (៨០៤/០៧១៨) 28-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៩៣ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក ឈុន គឹមហេង ជាឧកញ៉ា (៧៩៣/០៧១៨) 25-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៥៤ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក លី ធាន ជា ឧកញ៉ា 14-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៥៥ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក អៀង មី ជា ឧកញ៉ា 14-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៤២ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក យី សុទ្ធា ជា ឧកញ៉ា (៧៤២/០៧១៨) 13-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧២៨ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក តាន់ ខាំភឿ ជា ឧកញ៉ា (៧២៨/០៧១៨) 10-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧២៩ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក គួច ផេង ជា ឧកញ៉ា (៧២៩/០៧១៨) 10-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៣០ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក ហ៊ុយ ភៀវ ជា ឧកញ៉ា (៧៣០/០៧១៨) 10-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៦៩៦ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក លី សុវណ្ណ ជា ឧកញ៉ា (៦៩៦/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៦៩៧ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក សុខ សុផល និងលោក មីន កុម្ភៈ ជា ឧកញ៉ា (៦៩៧/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៦៩៨ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក ឡេង ភត្រា ជា ឧកញ៉ា (៦៩៨/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៦៨៩ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក អ៊ែក ប៉ង ជា ឧកញ៉ា (៦៨៩/០៧១៨) 04-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦៤១ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោក ស៊ុន រី និងលោក លិ គឹមហ៊ួរ ជា ឧកញ៉ា (៦៤១/០៦១៨) 15-Jun-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦១៣ ស្ដីពី ការតែងតាំងលោកស្រី ម៉ៅ ច័ន្ទលក្ខិណា និងលោកស្រី យី រដ្ឋា ជា ឧកញ៉ា (៦១៣/០៦១៨) 07-Jun-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17079176, Online: 491, Today: 5166, Yesterday: 30354, This week: 35520
Web Design: CITA