ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ៤៩០ សហវ.ប្រក ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង (៤៩០/០៤១៨) 30-Apr-2018
ប្រកាសលេខ ៩០៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រង 15-Aug-2014
ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(២១/០៧១៤) 04-Aug-2014
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥៩៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម នេត មុន្នី ជាមន្រ្តីត្រួតពិិនិត្យរដ្ឋ អមក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា«កម្ពុជា រី» អាណត្តិទី៥ 27-May-2014
ប្រកាសលេខ​ ៦០៨ ស្តីពី អាជីវកម្ម​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត 12-Aug-2008
ប្រកាសលេខ ៥៤៩ ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគណនេយ្យសម្រាប់អាជីវកម្ម​ធានារ៉ាប់រងទូទៅ 30-Jul-2008
ប្រកាសលេខ ៤៧០ ស្តីពីអត្រាបុព្វលាភនៃការធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ 14-Jun-2007
ប្រកាសលេខ ១៨៥ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង 20-Mar-2007
ប្រកាសលេខ ១៨៦ ស្តីពីកម្រិតសាធនភាពសំរាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ 20-Mar-2007
ប្រកាសលេខ ០៩៨ ស្តីពីការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាយុជីវិត 17-Jan-2007
ប្រកាសលេខ ០០២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីបីលតាប័ត្រធានារ៉ាប់រងយានយន្តជាកាតព្វកិច្ច 03-Jan-2006
ប្រកាសលេខ ៤០៣ ស្តីពីការកែតម្រូវប្រកាសលេខ ១៩៣ សហវ,ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីការកំណត់សាធនភាពនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង 02-Aug-2005
ប្រកាសលេខ ៣៥២ ស្តីពីការ​បង្កើតគណៈកម្មាធិការ​ក្រុមការងារបច្ចេកទេស​សំរាប់រៀបចំធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មក្រុមហ៊ុនជាតិធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា 30-Jun-2005
ប្រកាសលេខ ២២៩ ស្តីពីការ​បន្តសុពលភាព សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ ដើម្បីបំពេញដើមទុនអោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា(កាមិនកូ) 29-Apr-2005
ប្រកាសលេខ ២៣០ ស្តីពីការ​បន្តសុពលភាព សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ ដើម្បីបំពេញដើមទុនអោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា(កម្ពុជា-រី) 29-Apr-2005
ប្រកាសលេខ ១៩៨ ស្តីពីការណែនាំផ្នែកគណនេយ្យសំរាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅកម្ពុជា 04-Apr-2005
ប្រកាសលេខ ១៩៣ ស្តីពីការកំណត់សាធនភាពនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង 01-Apr-2005
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្តីពីការអនុវត្តន៍កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវយានយន្ត ឬធានារ៉ាប់រងតតិយជន និងកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ 09-Sep-2004
សារាចរណែនាំលេខ ០០៩ សហវ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងបណ្តោះអាសន្ន 09-Dec-2002
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៥៣ ស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវយានយន្ត ឬធានារ៉ាប់រងតតិយជន 16-Oct-2002
ប្រកាសលេខ ២៤២ ស្តីពីការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ ដើម្បីបំពេញដើមទុនអោយក្រុមហ៊ុនជាតិ ធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា 28-Mar-2002
ប្រកាសលេខ ២៤៣ ស្តីពីការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ ដើម្បីបំពេញដើមទុនអោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តកម្ពុជា«កម្ពុជា រី» 28-Mar-2002
អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​បន្តកម្ពុជា​«កម្ពុជា រី» (០០៧/០១០២) 24-Jan-2002
ប្រកាសលេខ ១៧៦ ស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង និងជើងសារធានារ៉ាប់រង 24-Jan-2002
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង 31-Dec-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣២ អនក្រ​.​បក​ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​ជាតិ​ធានារ៉ាបរង​កម្ពុជា​ 27-Dec-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១០៦ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការធានារ៉ាប់រង​ 22-Oct-2001
ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង(និរាករណ៍)(០២/០៧០០) 25-Jul-2000
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង(និរាករណ៍) 08-Feb-1992
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078439, Online: 252, Today: 4429, Yesterday: 30354, This week: 34783
Web Design: CITA