ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត (០០៦/០៧១៩) 12-Jul-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨២៩ ស្តីពី ការតែងតាំង​ និងផ្តល់ឋានៈដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ០២រូប (៨២៩/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣១ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈឯកឧត្តម ហ៊ុល គុណវុឌ្ឍ ជាទីប្រឹក្សាអម​អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​(៨៣១/០៨១៨) 10-Aug-2018
ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៣ មាត្រា៣០ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា៣៩ និងមាត្រា៤០នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​និងធ្វើការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ (០០៩/០៦១៨) 21-Jun-2018
ប្រកាស​លេខ​ ៥៣៦ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការណែនាំ​អនុវត្ត​បទប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ពន្ធ​លើ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ប្រេងកាត​ ២០១៨​ 04-Jun-2018
ប្រកាសលេខ ៥៣៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធលើប្រតិបត្តិការប្រេងកាត (៥៣៦/០៦១៨) 04-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ អនក្រ.បក ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធសម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ប្រេងកាត​ក្នុងប្លុកអេ «A» (០៥២/០៤១៨) 13-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៧/៥៧២ ស្ដីពី តាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដល់មន្រ្តីរាជការ​ ២៣៥ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិអនុមន្រ្តី នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និទៅជាក្នុងឋានន្តរស័ក្តិមន្រ្តីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ នៅក្រសួងរ់ 21-Jul-2017
ប្រកាសលេខ ២៣៦ ស្តីពីការបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទ និងខ្សាច់ល្បាយភក់នៅខេត្តកោះកុង ចេញទៅក្រៅប្រទេស​ 10-Jul-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៧/៤៨១ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខរតំណែងឯកឧត្ដម​ នួន សំភា ពីទីប្រឹក្សាអមក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ 16-Jun-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស​/រកត/០៤១៧/៤៤៩ ស្ដីពី​ ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្កិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដល់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិង ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ នៅក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ 18-Apr-2017
ប្រកាសរួមលេខ ១២៨ ស្តីពីការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងប្រកាសរួមលេខ ១៤៥១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទីគ ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 03-Feb-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការនាំចេញផលិតផលរ៉ែ 22-Sep-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៩៤ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្ដម សំអឿន គីមហឿន ជាសមាជិកទី ២ នៃអាជ្ងាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​​សំរាប់អាណត្តិបន្ត ( ២០១៦-២០១៩ ) 06-Jul-2016
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​អាជ្ញាបណ្ណ​ស្វែងរុករកនិងអាជ្ញាបណ្ណឧស្សាហកម្ម​អាជីវកម្ម​ធនធានរ៉ែ 05-May-2016
សេចក្តីសម្រេចលេខ​ ១៧ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នា នៅក្នុង​តំបន់​ទាមទារ​ដែនសមុទ្រ​ត្រួតគ្នា​កម្ពុជា​-ថៃ(០១៧/០២ា១៦) 24-Feb-2016
ប្រកាសលេខ ២០៧ ស្តីពីការកំណត់​តំបន់រ៉ែសម្រាប់សហគមន៍ចុងផ្លាស់ ស្រុកកែវសីម៉ា ខេត្តមណ្ឌលគីរី 26-May-2015
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(០៥/០៥១៥) 18-May-2015
ប្រកាសលេខ ៥២០ ស្តីពីនីតិវិធី បែបបទ និង​លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណសិប្បកម្ម​ធនធានរ៉ែ និង​អាជ្ញាប័ណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្មសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម​ក្រួស ខ្សាច់ ដីឥដ្ឋ និងដីល្បប់។ 19-Dec-2014
ប្រកាសលេខ ០០៤៦ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខ័ណ្ឌ និងចាត់តាំង​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីក្រមការ ។ 24-Feb-2014
ប្រកាសលេខ ០០៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ 24-Feb-2014
ប្រកាសលេខ ០០១២ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កិច្ចការទូទៅ 28-Jan-2014
ប្រកាសលេខ ០០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន​ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន​ប្រេងកាត 28-Jan-2014
ប្រកាសលេខ ០០១៥ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ថាមពល 28-Jan-2014
ប្រកាសលេខ ០០៤៤ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន​ចំណុះ​ក្រសួង​រ៉ែ និង ថាមពល 28-Jan-2014
ប្រកាសលេខ ០០០៦ ស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់​រវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល និងក្រុមហ៊ុន ឌីសខាវើរី អ៊ិនវេសមេន ខូលអិលធីឌី ចុះថ្ងៃទី ២៥​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ 24-Jan-2014
ប្រកាសលេខ ០០០៥ ស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ច និង​របៀបរបបការងារ​របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 23-Jan-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៦អនក្រ,បក ស្តីពីការរៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល (៥៧៦/១២១៣) 24-Dec-2013
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស​/​រកត​/១២១៣/១៤០១ ស្ដីពី​ការផ្ទេរ និង​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​អាជ្ញាធរ​ប្រេងកាត​ជាតិ​កម្ពុជា​ទៅ​ក្រោម​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​ ​ 23-Dec-2013
ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល(១៧/១២១៣) 09-Dec-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076302, Online: 290, Today: 2292, Yesterday: 30354, This week: 32646
Web Design: CITA