ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលមូលនិធិនៃការកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន(០៨៣/១១១៨) 01-Nov-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១៤៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ស្តីពីការកំណត់​កម្រៃនៃការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ និង​លេខទូរគមនាគន៍(១០២/០៧១៨) 19-Jul-2018
ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៩ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(៤៩៩/០៥១៨) 08-May-2018
សេចក្តីស​ម្រេចលេខ ១៧ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់កំណត់សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់​ហ្វេកង់ស៍ ៧០០MH2)(០១៧/០៣១៨) 14-Mar-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែសម្រួល មាត្រា ៦ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៦ មាត្រា៩ និងមាត្រា១០ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតទូរគមនាគមន៍ 02-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៧/១១០៨ ស្ដីពី ការតែងតាំង ឯកឧត្ដម លី ណារិទ្ធិ ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៏ និងទូរគមនាគមន៏ 30-Nov-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់កម្រៃ​នៃការប្រើប្រាស់​លេខទូរស័ព្ទ​និងលេខទូរគមនាគមន៍ 05-Sep-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៧/៦២៧ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្ដម សុខ ពុទ្ធីវុធ ជាអនុរដ្្ឋលេខាធិការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៏ និងទូរគមនាគមន៏ 25-Aug-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្តល់ការអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការ​លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និងព័ត៌មាន​(១១០/០៧១៧) 21-Jul-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់យន្តការ​សម្រាប់ការអនុវត្ត​កម្មវិធីកាតព្វកិច្ច​សេវាសកលវិស័យទូរគមនាគមន៍(១១១/០៧១៧) 21-Jul-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កំណត់យន្តការ​សម្រាប់គ្រប់គ្រង​ផែនការ​កសាងសមត្ថភាព​និងការស្រាវជ្រាវ​និងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាគមន៍​និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន​(១១២/០៧១៧) 21-Jul-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២ សសរ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យាអាស៊ាន​លើកទី១៧ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ ២០១៧ 29-May-2017
ប្រកាសលេខ ១២២ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ (១២២/០៤១៧) 07-Apr-2017
ប្រកាសលេខ ១៤៣៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន 08-Dec-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញាសម្គាល់​ និងសញ្ញាសក្តិរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ច​ទូរគមនាគមន៍ 13-Sep-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៦/៣៤២ ស្ដីពី ការតែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម ម៉ូវ ចរិយា ជាប្រធាននិយ័តករទូគមនាគមន៏កម្ពុជា មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ 24-Mar-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(៤៥/០៣១៦) 16-Mar-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា៦ មាត្រា៩ និងមាត្រា១០ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០១អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើត​ទូរគមនាគមន៍​កម្ពុជា ជាសហគ្រាសសាធារណៈ(២៨/០២១៦) 12-Feb-2016
ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍(១៧/១២១៥) 17-Dec-2015
The law on telecommunications 17-Dec-2015
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការកែសម្រួល​មាត្រា ២៦ មាត្រា ២៧ មាត្រា​២៨ និង​មាត្រា​២៩ និង​បំពេញបន្ថែម​មាត្រា ២៩ ស្ទួន នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៣៩ អនក្រ​.​បក ចុះ​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ​នៃ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និ 08-Jun-2015
​អនុក្រឹត្យ លេខ ៣៩ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ក្រសួង​ប្រៃ​ស​ណី​យ៏ និង​ទូរ​គម​នា​គម​ន៏​ 28-Jan-2014
អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៤០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃបញ្ញត្តិករទូរគមនាមគន៍កម្ពុជា 06-Sep-2012
ប្រកាសលេខ ១៦៧ បទ.ប្រក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីធឺណេតក្នុងប្រទេស (DIX) (១៦៧/០៨១១) 04-Aug-2011
លិខិតលេខ ២០៦៨ លស.អត ស្តីពីករណីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដែលស្នើឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ជា Soft Copy យូនីកូដ (២០៦៨/១២០៩) 24-Dec-2009
សារាចរលេខ ០១ សរណន ស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្រងកម្មវិធីពុម្ភអក្សរខ្មែរយូនីកូដ( Khmer Unicode) 21-Aug-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៥​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​សេវា​ទូរគមនាគមន៍ និង​ពត៌មាន​វិទ្យា នៃ​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍​ ​ 15-Sep-2008
លក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍ទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (០០៨/០២០៧) 08-Feb-2007
ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​លក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍​ទូរគមនាកមន៍​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក(០៨/០២០៧) 08-Feb-2007
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៣ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់ប្រព័ន្ឋរដ្ឋបាលពត័មានវិទ្យាខេត្ត~ក្រុង 22-Dec-2006
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078026, Online: 258, Today: 4016, Yesterday: 30354, This week: 34370
Web Design: CITA