ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការប្រចាំស្ថានតំណាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេស (០១៧/០១១៩) 10-Jan-2019
ប្រកាសលេខ ០៤៣ ប្រក ស្តីពី ទម្រង់និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងការពិនិត្យ​លើសំណុំ​បែបបទ​នៃការសុំទាមទារ​សញ្ជាតិខ្មែរ​ ការសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរដោយ​សញ្ជាតូបនីយកម្ម និងការសុំលះបង់សញ្ជាតិ​ខ្មែរ និងទម្រង់​ និងនីតិវិធីនៃការប្តឹងតវ៉ា​ចំពោះការ​បដិសេធ​លើការសុំទាមទារ​សញ្ជាតិខ្មែរ (043/0119) 08-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ (០០១/០១១៩) 04-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ (១១២/០៨១៨) 30-Aug-2018
ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ (០០៨/០៦១៨) 21-Jun-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុក​រៀបចំ​តាក់តែង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍​និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ(០០៨/០២១៨) 01-Feb-2018
ប្រកាសលេខ ៥០៦៧ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ១ នៃប្រកាសលេខ ១៤៦១ ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីបែបបទនៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតា (៥០៦៧/១០១៧) 20-Oct-2017
ប្រកាសលេខ ១៤៧៧ ប្រក ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់​ប័ណ្ណព្រំដែន​កម្ពុជា-ថៃ 06-Jun-2017
ប្រកាសលេខ ១៤៦៩ អនក្រ.បក ស្តីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ប័ណ្ណព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ (១៤៦៩/០៧១៧) 06-Jun-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការកំណត់បៀវត្សប្រចាំខែនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការនិងបុគ្គលិកបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស(០១៤/០២១៧) 03-Feb-2017
សារាចរលេខ ០៣ សរ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការ និងការប្រើប្រាស់​លិខិតឆ្លងដែន​ផ្លូវការសម្រាប់​មន្រ្តីកម្ពុជា 14-Mar-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបើកស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជា នៅបរទេស(០០៧/០១១៦) 15-Jan-2016
អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេហ្ស៊ីប 15-Jan-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៤៧ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ចន ឡសុិន ចនស្ដូន (JOHN LAWSON JOHNSTON) ជនជាតិអូស្ត្រាលី សញ្ជាតិអូស្ត្រាលី 21-Jul-2015
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៤៨ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់អ្នកស្រី សឺ ឈីវ មិញ (SHI QIUMING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន 21-Jul-2015
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៤៩ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក យី យ៉ានស៊ូ (YE YANGSHOU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន 21-Jul-2015
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៥០ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ូ ជុងជៀន (SU ZHONGJIAN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន 21-Jul-2015
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៥១ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក សុីម៉ុន មីហាលី (SIMON MIHALY) ជនជាតិហុងគ្រី សញ្ជាតិហុងគ្រី 21-Jul-2015
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៥/៧៣០ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក លីវ ហ្វឹង (LIU FENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន 17-Jul-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតអោយជនបរទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្តចូល ចេញ និងស្នាក់អាស្រ័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២២៧/០៨១៤) 06-Aug-2014
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ២០៥ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការផ្ដល់​លិខិតឆ្លងដែន​ធម្មតា ជូន​ពលករ ពល​ការិនី និង​សិស្ស និស្សិត​ខ្មែរ (២០៥/០៦១៤) 20-Jun-2014
​អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៨ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការកែរ​សម្រួល​មាត្រា ៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៣២​អនក្រ​.​បក ចុះ​ថ្ងៃទី​២៣​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​២០១១ ស្តីពី​ការផ្តល់​អត្ត​ស​ញ្ញណ​ប័​ណ្ឌ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ទុតិយតា​ (១៩៨/០៦១៤) 14-Jun-2014
អនុក្រឹត្យ លេខ ១៥៧ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការបង្កើត​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អន្តោ​ប្រវេ​ស​ន៍ចំណុះ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ​(១៥៧/០៤១៨) 01-Apr-2014
​អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៨ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការបង្កើត​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្ត​ស​ញ្ញណ​កម្ម​ចំណុះ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (១៥៨/០៤១៨) 01-Apr-2014
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៤/៣២៥ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់អ្នកស្រី ប៉េង ថាវ (PENG TAO) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតនៅក្រុងហ៊ូលូដាវ MONGOL សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន 18-Mar-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតា ជូនពលករ ពលការិនី និងសិស្ស និស្សិតខ្មែរ 23-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦៩ អនក្រ.បក​ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៨ និងមាត្រា ១០ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៦៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ស្តីពីលិខិតឆ្លងដែន​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ 23-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៦ អនក្រ បក ស្ដីពីបែបបទនិងនិតិវិធីនៃការទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរ 31-May-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៧ អនក្រ បក ស្ដីពីបែបបទនិងនិតិវិធីនៃការសុំសញ្ជាតូបនីយកម្ម 31-May-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨៨ អនក្រ បក ស្ដីពីនិតិវិធីនិងលក្ខខណ្ឌនៃការសុំលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ 31-May-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076543, Online: 211, Today: 2533, Yesterday: 30354, This week: 32887
Web Design: CITA