ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស/រកត/១០១៨/១១៤០ ស្តីពីការផ្ទេរមុខតំណែងប្រធាន អនុប្រធាន ចៅក្រម សាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ៤៣រូប (១១៤០/១០១៨) 27-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស/រកត/១០១៨/១១៤១ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែង អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង ព្រះរាជអាជ្ញា និងព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល មហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ២៤រូប (១១៤១/១០១៨) 27-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស/រកត/១០១៨/១១៤២ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោក សោម សិរិវឌ្ឍ ចៅក្រមតុលាការកំពូល​ដែលមានអាយុលើសពី​ ៦៥ឆ្នាំ បន្តការងារ (១១៤២/១០១៨) 27-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១៤៣ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោក ឆែ វិវឌ្ឈនៈ ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកណ្តាល ចូលបម្រើការងារវិញ(១១៤៣/១០១៨) 27-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១៤៤ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោក លាង ឈន ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកំពត ឈប់សម្រាកពីការងារទៅបន្តការសិក្សា ដោយរក្សាក្របខ័ណ្ឌនិងប្រាក់បៀវត្ស រយៈពេល ២ (ពីរ)ឆ្នាំ 27-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១៣៨ ស្តីពី ការដាក់ឲ្យចៅក្រមចូលនិវត្តន៍ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ​ ឧត្តមចៅក្រម នៃក្របខ័ណ្ឌចៅក្រម និងក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ​ឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញានៃក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញា ចំនួន ០៦រូប (១១៣៨/១០១៨) 22-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៦១ ស្ដីពី ការតម្លើងថ្នាក់ និងឋានន្ដរស័ក្ដិ ដល់ចៅក្រម ១៨៦ រូប នៃក្របខ័ណ្ឌចៅក្រម (៧៦១/០៧១៨) 19-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៦២ ស្ដីពី ការតម្លើងថ្នាក់ និងឋានន្ដរស័ក្ដិ ដល់ព្រះរាជអាជ្ញា ១២៤ រូប នៃក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញា (៧៦២​/០៧១៨) 19-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៣៧ ស្ដីពី លក្ខខណ្ឌនៃការតម្លើងថ្នាក់ ឬឋានន្ដរស័ក្ដិ សម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា (៧៣៧/០៧១៨) 11-Jul-2018
ប្រកាសរួមលេខ ៤៩៤ ស្តីពីការប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការ (៤៩៤/០៥១៨) 07-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៤៤៣ ស្ដីពី ការលុបឈ្មោះលោក អ៊ុយ សំភារ ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃអយ្យករអមសាលាដំបូង ខេត្តសៀមរាប ចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញាដោយមរណភាព (៤៤៣/០៤១៨) 25-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២១ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែង ប្រធានអនុប្រធាន ចៅក្រម សាលាដំបូលរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ០៦ រូប (២២១/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២២ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែង ព្រះរាជអាជ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូង រាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ០៦ រូប (២២២/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៤ ស្ដីពី ការផ្ទេរមុខងារលោក អុិន បូផា ពីចៅក្រម នៃសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង ទៅជាព្រះរាជអាជ្ញា នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ (២២៤/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៥ ស្ដីពី ការដាក់ឲ្យលោកជំទាវ ចែម វេយ្យរិទ្ធ ចូលនិវត្តន៍ ក្នុងឋានន្ដរស័ក្ដិឧត្តមចៅក្រម ថ្នាក់លេខ ១ នៃក្របខ័ណ្ឌចៅក្រម តាមសំណើរបស់សាមីខ្លួន (២២៥/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៦ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យចៅក្រមតុលាការកំពូលចំនួន ០១ រូប និងព្រះរាជអាជ្ញា នៃមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល ចំនួន ០១ រូប ដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ ឆ្នាំ បន្តការងារ (២២៦/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៧ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី ស៊្រុន ឈន់ វលក្ខណ៍ ចៅក្រមសាលាឧទ្ធណ៍ ចូលបម្រើការងារវិញ (២២៧/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៨ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី អុី ម៉ាណូកា ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកណ្ដាល ឈប់សម្រាកពីការងារទីបន្តការសិក្សា ដោយរក្សាក្របខ័ណ្ឌ និងប្រាក់បៀវត្ស រយៈពេល ២ ឆ្នាំ (២២៨/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៩ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលោក សាំង សេរី ចូលបំពេញមុខងារជាចៅក្រមនៅសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង ហើយមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់បៀវត្សប្រាក់បំណាច់ និងសិទ្ធិឡើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ឬឡើងថ្នាក់ តាមច្បាប់កំណត់ (២២៩/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២០៨ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការងាររយៈពេល ០១ ឆ្នាំ ដល់ឯកឧត្តម យូ ប៊ុនឡេង ប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ ដែលនឹងដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ (២០៨/០២១៨) 17-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាប្រទេស​ផ្តល់ជំនួយ សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 04-Apr-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៤៥ ស្តីពី ការដាក់វិន័យលោក សាំង សេរី ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង ក្រោមរូបភាព ផ្លាស់ដោយបង្ខំចាត់ឱ្យទៅក្រសួងយុត្តិធម៌អាចតម្រូវឱ្យទទួលការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម និងការព្យួរពីការងារមិនឱ្យមានបៀវត្ស ក្នុងរយៈពេល ០៩ (ប្រាំបួន) ខែ 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៤៦ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែង ប្រធាន អនុប្រធាន ចៅក្រម សាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ៥៤ រូប 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៤៧ ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរមុខតំណែងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង ព្រះរាជអាជ្ញា និងព្រះរាជអាជ្ញារង នៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ៣១ រូប 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៤៨ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យចៅក្រមតុលាការកំពូល ចំនួន ០៥ រូប ដែលមានអាយុលើសពី ៦៥ ឆ្នាំ បន្តការងារ 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៤៩ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យលោក យូ ប៊ុនណា ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចូលបម្រើការងារវិញ 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៥០ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យលោក ឆែ វិវឌ្ឍនៈ ចៅក្រមសាលាដំបូងខេត្តកណ្តាល សម្រាកពីការងារ ទៅបន្តការសិក្សា ដោយរក្សាក្របខ័ណ្ឌ និងប្រាក់បៀវត្សរយៈពេល ០២ (ពីរ) ឆ្នាំ 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៥១ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌចៅក្រមចំពោះ ចៅក្រមកម្មសិក្សាចំនួន ៣២ រូប ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិជាអនុចៅក្រម 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/២៥២ ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះ ព្រះរាជអាជ្ញារងកម្មសិក្សា ចំនួន ២៣ រូប ក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ ជាអនុព្រះរាជអាជ្ញា 28-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៧/១៦០ ស្តីពី ការលុបឈ្មោះលោក អាំង មាលតី ចេញពីក្របខ័ណ្ឌអង្គចៅក្រម 09-Feb-2017
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076215, Online: 432, Today: 2205, Yesterday: 30354, This week: 32559
Web Design: CITA