ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ​ ៧២៣ ស្តីពី វិធាននៃការប្រើប្រាស់​វិក្កយបត្រ (៧២៣/០៨១៩) 14-Aug-2019
ប្រកាសលេខ ៣៤៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការកំណត់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឫសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ (៣៤៣/០៣១៩) 22-Mar-2019
សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​ ៤៩០៨​ អពដ​ ស្តី​ពី​ការប្រើ​ប្រាស់​រូបិយប័ណ្ណ​ប្រាក់​រៀល​ក្នុង​វិក្កយបត្រ​សម្រាប់​អ្នកជាប់ពន្ធ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស​ (៤៩០៨​/០៣១៩​) 18-Mar-2019
ប្រកាសលេខ ២៧០ សហវ.ប្រក ស្តីពី សវនកម្មពន្ធដារ (២៧០/០១១៩) 13-Mar-2019
ប្រកាស​លេខ​ ២៤១​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការអនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្តី​ពី​ការ​ចៀសវាង​ការ​យកពន្ធ​ត្រួត​គ្នា​និង​ការ​បង្ការ​ការ​កិបកេង​បន្លំ​ពន្ធ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល​ (២៤១​/០៣១៩​) 06-Mar-2019
សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​ ១៥៤៣​ អពដ​ ស្តី​ពី​ នីតិវិធី​នៃ​ការ​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​ការ​ទទួលស្គាល់​ ការប្រើ​ប្រាស់​វិក្កយបត្រ​ និង​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​មួយចំនួន​របស់​ភ្នាក់ងារ​ផ្គត់ផ្គង់​ទំនិញ​ឬសេវា​ក្នុងនាម​សហគ្រាស​ដើម​ (១៥៤៣​/០១១៩​) 23-Jan-2019
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូល​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​សាធារណៈ​របស់ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ (១៦២៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ១៦០៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការប្រមូលចំណូលពីសេវាសាធារណៈដោយអគ្គនាយដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៦០៩​/១២១៨) 21-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ១៦០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៦០៨​/១២១៨) 12-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យអាទិភាព(១២៤/១០១៨) 02-Oct-2018
សេចក្តីណែនាំលេខ ១១៩៤៦ ស្តីពីវិធានការប្រាក់ចំពោះបុគ្គលទាក់ទិន ២០១៨ 21-Aug-2018
សេច​ក្តីណែនាំលេខ ១១៨១៥ ស្តីពី​ការ​អនុ​វត្ត​ពន្ធ​កាត់​ទុក​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ការ​ចៀស​វាង​ការ​យក​ពន្ធ​ត្រួត​គ្នា ២០១៨ 16-Aug-2018
សេចក្តីណែនាលេខ ១១៨១៥ ស្តីពីការអនុវត្ត​ព​ន្ធកាត់ទុក​ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា និង​ការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (១១៨១៥/០៨១៨) 16-Aug-2018
សំណើសុំលិខិតថ្កោលទោស 10-Aug-2018
ប្រកាសលេខ ៧៤១ សហវ.ប្រក ស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធអាករនានាទាក់ទិននឹងសកម្មភាព កាត់ដេរ និងតម្រឹម របស់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់(៧៤១/០៨១៨) 03-Aug-2018
ប្រកាសលេខ ៧២៦ សហវ.ប្រក​ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្ យ(៧២៦/០៧១៨) 25-Jul-2018
ប្រកាសលេខ ៧២៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ (៧២៧/០៧១៨) 25-Jul-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៧១៤/០៧១៨) 19-Jul-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៥ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៧១៥/០៧១៨) 19-Jul-2018
ប្រកាសលេខ ៥៩៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការទទួលស្គាល់ និងកាតព្វកិច្ចពន្ធមួយចំនួនរបស់ភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវាក្នងនាមសហគ្រាសដើម (៥៩៧/០៦១៨) 27-Jun-2018
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៣១ សសរ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិ(០៣១/០៦១៨) 07-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៧២ អនក្រ.បក​ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (០៧២/០៦១៨) 07-Jun-2018
ប្រកាសលេខ ៥៣១ សហវ.ប្រក​ស ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រចាំ(៥៣១/០៥១៨) 30-May-2018
ប្រកាសលេខ ៥២៣ សហវ.ប្រក​ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងផ្នែកឯកជន(៥២៣/០៥១៨) 25-May-2018
ប្រកាសលេខ ៤៩៨ ស្តីពីសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍(៤៩៨/០៥១៨) 08-May-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (៤៩៨/០៥១៨) 08-May-2018
ប្រកាសលេខ ៤៩០ សហវ.ប្រក ស្តីពី វិធាន និងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសធានារ៉ាប់រង (៤៩០/០៤១៨) 30-Apr-2018
ប្រកាសលេខ ៤៦៤ សហវ.ប្រក ​ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធរបស់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(៤៦៤/០៤១៨) 12-Apr-2018
ប្រកាសលេខ ៣៧៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ​និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (៣៧៣/០៤១៨) 05-Apr-2018
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៤១៦៦ ស្តីពីការពន្យារពេលប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធ​តែមប្រិ៍សារពើពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ (4166/0318) 27-Mar-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076347, Online: 240, Today: 2337, Yesterday: 30354, This week: 32691
Web Design: CITA