ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសហជីព(០០១/០១២០) 12-Jan-2020
ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម (០១៨/១១១៩) 02-Nov-2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៣៥ ស្តីពី​ការអនុញ្ញាតឡើងវិញនៃសកម្មភាពស្វ័យនិយោជន៍ដោយជនបរទេស (០៣៥/១០១៩) 05-Oct-2019
សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០៤៤/១៩ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ស្ដីពីការអនុវត្តប្រកាសលេខ៤៤២ និងលេខ៤៤៣ ចំពោះបុគ្គលិកនៃស្ថានតំណាងបរទេស ភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រចាំនៅកម្ពុជា (០៤៤/០៤១៩) 05-Apr-2019
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០១០/១៩ ក.ប/ស.ជ.ណ អ.ធ.ក ស្តីពី ថ្ងៃឈប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ (០១០/០៣១៩) 29-Mar-2019
ប្រកាសលេខ ៤៨០ ក.បក/ប្រក.ប.ស.ស ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ៦ ប្រការ១១ និងប្រការ១៣ នៃប្រកាសលេខ ១០៩ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តីពី តាវកាលិកហានិភ័យការងារ (៤៨០/១០១៨) 18-Oct-2018
អនុក្រឹត្យលេខ​ ១២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការនិយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ (១២៦/១០១៨) 04-Oct-2018
ប្រកាសលេខ ៤៤២ ស្តីពីការ​បើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិត(៤៤២/០៩១៨) 21-Sep-2018
ប្រកាសលេខ ៤៤៣ ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ (៤៤៣/០៩១៨) 21-Sep-2018
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៤ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 19-Jul-2018
ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា (០១៥/០៧១៨) 06-Jul-2018
ប្រកាសលេខ ៣០២ ស្ដីពីប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ២០១៨ 02-Jul-2018
ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណុច «គ» មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ (០១០/០៦១៨) 26-Jun-2018
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារ(០១១/០៦១៨) 26-Jun-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩៥/០០៣/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ​២៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥៣/០០៤/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ (ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា) 26-Jun-2018
សារាចរលេខ ៣ សរ ស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៦៩ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ខួបលើកទី១៧ ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២ មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៨(០០៣/០៥១៨) 24-May-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់អត្រាភាគទាន​បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបង់ភាគទាន​របបសន្តិសុខសង្គម​ផ្នែកថែទាំសុខភាព​សម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ​​អតីតមន្រ្តីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន​ (០៥៩/០៥១៨) 08-May-2018
សារាចរលេខ ៣ សរណន ស្តីពីការចាត់តាំងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣២ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ​ ថ្ងៃទី១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ (០០៣/០៤១៨) 20-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៣៩៥ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ និងថ្នាក់ តាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ ដល់មន្ត្រីរាជការ ០៤ រូប នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៅក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ (៣៩៥/០៤១៨) 11-Apr-2018
ប្រកាស​លេខ ៧១៩ អន្តរក្រសួង ពីការពង្រឹង​អធិការកិច្ច​ហត្ថពល​កម្ម​បរទេស​ក្នុង​ព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា 19-Feb-2018
សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០១/០១១៨ ស្តីពីការចុះបញ្ជីទីភ្នាក់ងារឯកជនផ្តល់សេវារកការងារឲ្យធ្វើក្នុងស្រុក 09-Jan-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ២០២ អនក្រ.បក ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ 28-Nov-2017
ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៥១៨៨ ស្ដីពីនីតិវិធី និងបែបបទ នៃការចេញ ការដកហូត ការបដិសេធ លិខិតធ្វើដំណើរពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេស 27-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា ចិនខេត្តព្រះសីហនុ(១៦៥/១០១៧) 04-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥០ អនក្រ.បក ស្តីពីទិវាជាតិ​អប់រំបណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​និងវិជ្ចាជីវៈ​ 06-Sep-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៧ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខ​សង្គមផ្នែក​ថែទាំសុខភាព​សម្រាប់​ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិ​នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ 26-Aug-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ បែបបទ នីតិវិធីនៃការផ្តល់តាវកាលិក​ផ្នែកហានិភ័យការងារ​សម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែក​ថែទាំសុខភាព​សម្រាប់មន្រ្តី​សាធារណៈ អតីតមន្រ្តីរាជការ និង​អតីតយុទ្ធជន 23-Aug-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ​អនក្រ.បក ស្តីពីការដំឡើងកម្រិតបណ្តុះបណ្តាល និងប្រែក្លាយការដ្ឋានសាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសៀមរាប ទៅជាវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសអង្គរ(០៦៧/០៥១៧) 09-May-2017
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥៨​ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៥ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ នៃគណៈវិស្វករកម្ពុជា(០៥៨/០៤១៧) 24-Apr-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១២ អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍គណៈវិស្វករកម្ពុជា(០៦០/០៤១៧) 24-Apr-2017
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17075900, Online: 453, Today: 1890, Yesterday: 30354, This week: 32244
Web Design: CITA