ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ១២២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សា និង​ពិនិត្យឡើងវិញនូវ«ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ» (១២២៣/១០១៨) 26-Oct-2018
ប្រកាសលេខ ០០៣/០១៨ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​គម្រោងវិនិយោគរួម (០០៣/០៩១៨) 29-Sep-2018
ប្រកាសលេខ ០០៥ ស្តីពីវិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យមូលបត្រ 17-Aug-2016
ប្រកាសលេខ ០០៤ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្ត​វិធានប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពមូលបត្រ​របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា(០០៤/០៨១៦) 17-Aug-2016
អនុក្រឹត្យ​លេខ ០១ អនក្រ.បក ស្តីពី​ការលើកទឹកចិត្ត​ពន្ធដារ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ​ (០០១/០១១៥) 08-Jan-2015
ប្រកាសលេខ ០០៣ របស់ គណៈកម្មការមូលបត្រស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត​វិធានសមាជិកភាព 03-May-2011
ប្រកាសលេខ ០០៩ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ 30-Jun-2010
ប្រកាសលេខ ០០៤ គមក.ប្រក​ ស្តីពីខ្លឹមសារគោល នៃវិធានប្រតិបត្តិកររបស់ទីផ្សារមូលបត្រ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់​ និងទូទាត់​មូលបត្រ​ និងសេវារក្សាទុកមូលបត្រ 18-Mar-2010
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៤​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការបោះ​ផ្សាយ និង ការជួញដូរ​មូល​ប​ត្រ​មហាជន​ 08-Apr-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៧​ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា 23-Jul-2008
ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ​និង​ការជួញដូរមូលបត្រ​មហាជន(២៨/១០០៧) 19-Oct-2007
ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ(០១/០១០៧) 10-Jan-2007
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17077967, Online: 247, Today: 3957, Yesterday: 30354, This week: 34311
Web Design: CITA