ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដល់លោកស្រី ផ្លយម៉ន វ៉រ៉ូឆា (PHOIMON WAROCHA) ជនជាតិថៃ សញ្ជាតិថៃ(១៣៦៣/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៥ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡឹកវីរីយ៉ាគុល ថាណាវុធ ជនជាតិថៃ សញ្ជាតិថៃ (៨៥៥/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៦ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក អាសាវាហាម ភីប៊ុន ជនជាតិថៃំ សញ្ជាតិថៃ (៨៥៦/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៨ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ហឺយ៉ាង់ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥៨/៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦៦០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វិវឌ្ឍន៍ ផនភីមុន ជនជាតិថៃ សញ្ជាតិថៃ (៦៦០​/០៦១៨) 26-Jun-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦៦១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក សុវិធា ប៊ុនសុផា ជនជាតិថៃ សញ្ជាតិថៃ (៦៦១/០៦១៨) 26-Jun-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 11421246, Online: 168, Today: 7764, Yesterday: 13027, This week: 7764
Web Design: CITA