ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សារាចរណែនាំលេខ ០១ សរណន ស្តីពីការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត (០០១/០១១៩) 09-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៧/៧៧៨ ស្ដីពី​ តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដល់មន្ត្រីរាជការការទូតជាន់ខ្ពស់ នៅក្រសួងការបរទស និងសហប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ 27-Oct-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៧/៦៨៦ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និង ថ្នាក់ តាមកម្រឹតសញ្ញាប័ត្រ ដល់មន្រ្តីការទូតជាន់ខ្ពស់ នៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរសជាតិ 07-Sep-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៧/៤៦៨ ស្ដីពី ការតែងតាំងមុខតំណែង និងផ្ដល់ឋានៈឯកឧត្ដម កែ សុវណ្ណ ជា តំណាងអចិន្រៃយ៏រង នៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្រ្តៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក មានឋានៈជាអគ្គរាជទូត ។ 19-Apr-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៦/៧៨២ ស្ដីពី ការតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស្មាន ម៉ាណាន បច្ចប្បន្នជាឯកទូតវិសាញ្ញនិងពេញសម្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេស្ស៊ីប​ឲ្យ ទទួលភារកិច្ចបន្ថែមជាឯករាជទូត វិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំរដ្ 24-Aug-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៦/៧៨១ ស្ដីពី ការតែងតាំងជំទាវ រត្ម ម៉ានី បច្ចប្បន្នជាឯករាជទូតសាមញ្ញ និងសមត្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំម៉ាឡេស៊ី ឲ្យទទួលភារកិច្ចបន្តែម និងជាឯករាជទូត វិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេ 24-Aug-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៦/៧៣៤ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្ដមសាស្រ្តចារ្យបណ្ឌិត អានតុន ការរ៉ាកគា​( ANTON CARAGEA ) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរណ៏និងពាណិជ្ជកម្មអ៊ឺរ៉ុប ជាឯកអគ្គរាជទូតសុឆនៈទេសចរណ៏កម្ពុជា 19-Jul-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៨២ ស្ដីពី ការត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំង អ្នកអង្គ ស៊ីសុវត្ថិ ឫទ្ធីរ៉ាវង្ស ជាអគ្ករាជទូតអមព្រះរាជលេខាធិការដ្ឋាន ព្រះមហាក្សត្រ មានឋានៈ ស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ 30-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៥៥ ស្ដីពី ការផ្លាស់លោកជំទាវ ហៃ សុន្នារិន្ទ បច្ចប្បន្ន ឯកអគ្គរាជទូត វិសាញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋគូបា ចូលប្រទេសវិញ ដោយត្រូវបញ្ចប់អាណត្តិ បេសកម្ម 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៥៦ ស្ដីពី ការ តែងតាំងឯកឧត្ដម ហេង សុខផល បច្ចុប្បន្នអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអាស៊ាន នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាឯករាជទូតវិសាញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋគូបា 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៥៧ ស្ដីពី ការផ្លាស់ឯកឧត្ដម ថៃ វណ្ណា បច្ចប្បន្នឯកអគ្គរាជទូត វិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសហព័ន្ធរុស្សី និងជា​ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំង ប្រចាំប្រទេស លីទុយអានី លេតតូនី អេសតូនី ប៊ុហ្គារី រ៉ូមានី និងសាធារណរដ្ឋ 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦១ ស្ដីពី ការផ្លាស់ឯកឧត្ដម សៀង ប៊ុនវុធ បច្ចប្បន្នឯកអគ្គរាជទូតវាសាមញ្ញ និងពេញសម្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសារធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ចូលប្រទេសវីញ ដោយត្រូវចប់អាណត្តិបេសកម្ម 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦២ ស្ដីពី ការតែងតាំង ឯកឧត្ដម សុក ជា បច្ចប្បន្នអគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាឯកអគ្គរាជទូត វិសាមញ្ញនិង ពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦៣ ស្ដីពី ការផ្លាស់ឯកឧត្ដម ឆាយ សុខន បច្នុប្បន្នឯកអគ្គរាជទូត វិសាញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុណេដារូស្សាឡាម ចូលប្រទេសវិញ ដោយត្រូវចប់អាណត្តិបេសកម្ម 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦៤ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្ដម អ៊ុក ចាន់ដារ៉ា បច្ចុប្បន្នប្រធាននាយកដា្ឋនព័ត៌មាន និងឯកសារ នៃក្រសួងការបរទេស និងសហការប្រតិបត្តិអន្តរជាតិ ជាឯកអគ្គរាជទូតវិសាញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូស្សាឡាម 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦៥ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្ដម យោង ចាន់សុភារ បច្ចុប្បន្នទីប្រឹក្សា ជាតំំណាងអចិន្រៃយ៏រង នៃស្ថានបេសកម្មអចិន្រ្តៃយ៏នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុង ញូយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក មានឋានៈជាអគ្គរាជទូត 29-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៥៨ ស្ដីពី ការផ្លាសឯកឧត្ដម ហ៊ុល ផានី បច្ចុប្បន្នឯកអគ្ករាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំ សាធាណរដ្ឋសង្គមវៀតណាម ចូលប្រទេសវិញ ដោយចប់អាណត្តិបេសកម្ម 28-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦០ ស្ដីពី ការ តែងតាំងឯកឧត្ដម ប្រាក់ នួនហុង បច្ចុប្បន្នប្រធាននាយដ្ឋាន នៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាឯករាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ដភាេព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាម​ 28-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៦/៤៥៤ ស្ដីពី ការតែងតាំង អ្នកអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ រ៉ាវីវង្សនៈ មុនីពង្ស ជាឯកអគ្គរាជទូតអមព្រះលេខាធិការដា្ឋន ព្រះមហាក្សត្រ​ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ 02-May-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២៥៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការបំពេញបន្ថែមលើ អនុក្រឹត្យលេខ៦០​ អនក្រ.បក​ចុះថ្ងៃទី២០​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៤​ ស្ដីពីការបំពេញបន្ថែមលើអនុក្រឹត្យលេខ១១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្ដីពីការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មជាគ្រិះស្ថានសាធារណៈ 17-Dec-2012
អនុក្រឹត្យលេខ ២២៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកាត់ដី​សរុបទំហំ៦៨២.៤៥ ហិកតា​ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ ដើម្បីធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជន​របស់រដ្ឋ សម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជន​ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៤៥៥ គ្រួសារ និងផ្ដល់សិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានកា 05-Dec-2012
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧០​អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការបែងចែក​ចំណូល​ថវិកា​ថ្នាក់ជាតិ​តាម​ជំពូក​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ 27-Dec-2010
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៨​អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការធ្វើ​អនុ​ប​យោគ ផ្ទៃដី​ទំហំ ៥៨៥​ហិកតា ស្ថិតក្នុង​តំបន់ទ្រនាប់​សត្វព្រៃ​ឆ្លងកាត់​រវាង​តំបន់​ឧទ្យាន​ជាតិ ព្រះ​សុរាម្រិត​-​កុស​មៈ​«​គីរីរម្យ​» និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​ព្រះមុន្នីវង្ស​«​បូកគោ​» ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឹ ន 28-Sep-2010
ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៦០៩/៦៦៤ ស្ដីពី​ការ​ត្រូវបានតែងតាំង​ឯកឧត្ដម តុង វណ្ឌី​ 19-Jun-2009
ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៦០៩/៦២៣ ស្ដីពី​ការតែងតាំង​ឯកឧត្ដម បួ​យ ប៊ុណ្ណា​ ​ 03-Jun-2009
ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៥០៩/៤៧២ ស្ដីពី​ការតែងតាំង​ជំនួយការ​ឯកឧត្ដម សេរី កុសល​ ​" 02-May-2009
ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៣០៩/៣៥៩​ស្ដីពី​ការតែងតាំង​ឯកឧត្ដម សួន ស៊ី​ផាត ជា​អគ្គលេខាធិការរង​ប្រចាំការ នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​ ​ 27-Mar-2009
អនុក្រឹត្យលេខ ២០៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបិទស្ថានឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋ​ប៉ូឡូញ 04-Dec-2008
អនុក្រឹត្យលេខ ២០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់​លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ 03-Dec-2008
ព្រះរាជក្រឹត្យ​លេខ នស​/​រកត​/០៤០៨/៣៦៥ ស្ដីពី​ការប្រទាន​គ្រឿង​ឥស្សរិយយស​ជូន​ចំពោះ​លោក អ៊ិត សុខ​, លោក សូត យា​, លោក ជួង ស៊ីវ​វុ​ទ្ធ​, លោក ទួន ប៊ុនថន​, លោក សំ សាន្ដ​, លោក អ៊ី ឡុង​, លោក នៅ ណាប​ក្ស និង​លក ធុ​ក សារ៉ាក់​ ​ 02-Apr-2008
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078984, Online: 421, Today: 4974, Yesterday: 30354, This week: 35328
Web Design: CITA