ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥២ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កាត់ដីទំហំ ២៦០៥ ហិកតា នៅស្រុកតំបែរ ខេត្តកំពង់ចាម ចេញពីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន សាម លីញ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៣៤០១ ហិកតា នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ និងកាត់ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន សាម លីញ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ១៥១៣ ហិកតា នៅស្រុកតំបែរ ខេត្តកំពង់ចាម ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន សាម លីញ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ២៩៨៨ ហិតកា នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងនោះ កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងកាត់ចេញពីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន សាម លីញ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ១០៥៣,៥៩ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វជូនណា ផ្លេនថេលសិន ខេមបូឌា លីមីធីត និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 25-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៦៧៨,២៦ ហិកតា នៅស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងនោះ កាត់ចេញពី(១) កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ (២) កាត់ចេញពីដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុន សុវណ្ណវិវឌ្ឍន៍ (៣) ក្រុមហ៊ុន ហ្វជូនណាផ្លេនថេលសិន ខេ 25-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៩៣,៧៨ ហិកតា នៅឃុំ ត្រស់ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង ចេញពីដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន អាន ម៉ាឌី និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 15-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ១០០​,៤៨ ហិកតា នៅស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 15-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៤៣,៧៣ ហិកតា នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 15-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កាត់ដីទំហំ ៣១៦,៦០ ហិកតា នៅ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគ​ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 15-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥២៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៥៦៩២ ហិកតា នៅស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន ធី ភី ភី ក្រុមហ៊ុន អេមីណិន អ៊ីលីត ខូអិលធីឌី ក្រុមហ៊ុន ហ្វេភី ម៉ាឡេស៊ី ក្រុមហ៊ុន​ផ្លេនថេសិន ខូល អិលធីឌី និងធ្វើអនុបយ 15-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ២៣៤,៦៤ ហិកតា នៅស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ និងកាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន គីមជាធូន គ្រុប ខូ អិលធីឌី 12-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥១២ អនក្រ.បក ស្តីពីកាត់ដីសរុបទំហំ ៣៧៤ ហិកតា នៅស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុន ធី ភី ភី និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ កាត់ចេញពី​ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ែមផឹល ហ្វខឹស (ខេមបូឌា) 12-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ២៧៣០ ហិកតា នៅឃុំអំពិលប្រាំដើម ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន ភាពីម៉ិច និងធ្វើអនុបយោគ​ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 12-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៣៩៣០ ហិកតានៅ ឃុំបាសាក់ ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងនោះ​កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍ និងកាត់ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន យូរីសាគរ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 12-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥១៥ អនក្រ.បក ស្តីពីកាត់ដីទំហំ ៤៤៥៦,៥ ហិកតា​ នៅឃុំសិរីមានជ័យ ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង ចេញពីដីសម្បទាន​ព្រៃឬស្សីរបស់ក្រុមហ៊ុិន ភាពីម៉ិច និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 12-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥០២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ២១,៩៨ ហិកតា នៅស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 08-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ការកាត់ដីសរុបទំហំ ១.៧៧៦.២៧ ហិកតា នៅឃុំកន្ទួត ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន ប៊ីវីប៊ី កាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន សិរីមុន្នី និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វ 30-Oct-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពីកាត់ដីសរុបទំហំ ៦០៤២,២៣ ហិកតា នៅស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងនោះកាត់ចេញពី(១) ដីឧទ្យានជាតិ​ព្រះមុនីវង្ស (២)ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 26-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ចេញពី(១) ដីឧទ្យាន​ជាតិព្រះមុនីវង្ស (២) ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២(៣)ដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ី សេង ខូអិលធីឌី និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 26-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ២៧៥៧,៩៤ ហិកតា នៅឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីដែនជម្រកសត្វព្រៃ​គូលេនព្រហ្មទេព​ ក្រុមហ៊ុនលន់អេហ្គ្រីនថេតអ៊ិនវេសមេន ក្រុមហ៊ុន បេស រ៉ូយ៉ាល់​ និងធ្វើអនុយោគជាដី 26-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦១ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កាត់ដីសរុបទំហំ ១៩៩៧,០៣ ហិកតា នៅឃុំត្រពាំង​ប្រាំសាទស្រុកត្រពាំង​ប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីដែនជម្រកសត្វព្រៃ​គូលេនព្រហ្មទេព និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ និងកាត់ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ 26-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៤២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុប ១៣៣,៣៤ ហិកតា នៅឃុំប្រឡាយ ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ​ក្នុងនោះ កាត់ចេញពី​ដែល​មានដីកា​ដកហូត និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុយោគ​ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកាត់ដីទំហំ ៨៥៧ .៩៤ ហិកតា នៅឃុំស្រែចារ ស្រុកស្នូល​ ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន សាមលីញ និងអនុយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៣១៨ គ្រួសារ និងរក្សាទុកមូួយចំណែក 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកាត់ដី ទំហំ ២.៩៩៩.៦៣ ហិកតា នៅឃុំកំពង់ដំរី ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន កាសូទីម និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនជារបស់រដ្ឋ សម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ​ ៦៨៦​ គ្រួសារ នងរក្សាទុកម 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីកាត់ដីទំហំ ២២៤,២៥ ហិកតា​ នៅឃុំ ២ធ្នូ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដីព្រៃសម្បទាន​របស់ក្រុមហ៊ុន សាមលីញ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤៧ ស្ដីពី ការកាត់ដីទំហំ ៣.០០៤.៩៤ ហិកតា នៅឃុំ២ធ្នូ ស្រុលស្នូល ខេត្តក្រចេះ ពីដីសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន សាមលីង និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៥២៥ គ្រួសារ និងរក្សាទុកមួយចំណែកជាដី សាធារណៈរដ្ឋ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពិកាត់ដីទំហំ ២៦០,៧២ ហិកតា នៅឃុំស្រែចារ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដី​ព្រៃសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ន​សាមលីញ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកាត់ដីទំហំ ៧.៨៦៩.៤៨ ហិកតា នៅឃុំ ស្រែចារ ស្រុកស្នូល ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដីព្រៃសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន សាមលីញ និងធ្វើអនុបយោគដីឯកជនរបស់ រដ្ឋ សម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិតបស់ប្រេជាពលរដ្ឋ ២.០៥៨ គ្រួសារ និងរក្សាទុកមួយ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥១ អនក្រ.បប ស្ដីពី ការកាត់ដីទំហំ ១.៤៨៨.២៣ ហិកតា នៅឃុំដំរីផុង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ចេញពីដីព្រៃសម្បទានរបស់ក្រុមហ៊ុន កាសូទីម និងធ្វើ អនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 24-Jun-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17102811, Online: 488, Today: 28801, Yesterday: 30354, This week: 59155
Web Design: CITA