ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៩០ សសរ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព នៃលេខាធិការដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច (៩០/១១១៨) 26-Nov-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ២៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែសម្រួលមាត្រា ២១ មាត្រា ២២ និងមាត្រា ២៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ច 07-Dec-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ២៨៣,៩៤ ហិកតា នៅស្រុកត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ ចេញពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុន ឡានហ្វេង(ខេមបូឌា) អ៊ិនធើណេសិនណល ខមភេនី លីមីធីត និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ សម្រាប់ធ្វើ​ប្រទានកម្ម​ជាកម្មសិទ្ធិជូន 18-Jul-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១២០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋាន​​សម្បទានដីសង្គមកិច្ច​ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋាន​លំនៅឋាននៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 08-Jun-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ១៤៦,៩១ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៣១១,៩៧ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៥០៦,៤៤ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៥៣៩,០៥ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៥៣០,៨៥ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៨៥៧,៧២ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៣៤៩,២៧ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៤៩៨,៥១ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៩៩៨,៨៩ ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចេញពីដីគម្របព្រៃការពារមណ្ឌលគីរី និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៥៦៧,៥៣ ហិកតា នៅស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ១៥០៨,២៩ ហិកតា នៅសង្កាត់ច្បារមន និងសង្កាត់កណ្តោលដុំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងកាត់ចេញពីដីចំការដាំឈើភ្នំក្រាយ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៩៤អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៧៣០,៨៣ ហិកតា នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 31-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទីសរុបទំហំ ៣០៥,៣២ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដី(១)ដីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ (២)ដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 24-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៥៣២,៣១ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដី(១)ដីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ (២)ដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 24-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៩០៧,៦៣ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងកាត់ចេញពី(១)ដីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ (២) ដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 23-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៦៧៣,០៤​ ហិកតា នៅស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ និងស្តារព្រៃឈើ​តាបែន កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់សីសរុបទំហំ ២៩១៩,២៥ ហិកតា នៅស្រុក អូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ និងស្តារព្រៃឈើ​ស្នួលទ្រេត កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​មានដីកាដកហូត​របស់ខេត្ត និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៣៨៤៥,៤៧ ហិកតា នៅស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ ក្នុងនោះ កាត់ចេញពីដីស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ និងស្តារព្រៃឈើ​តាបែន កាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើមាន​ដីកាដកហូតរបស់ខេត្ត​ និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៨៨៦,៨៩ ហិកតា នៅស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 04-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ១១៦៥,៥ ហិកតា នៅឃុំអំពិល​ប្រាំដើម ស្រុកបរវេល ខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងនោះកាត់ចេញពីដីដែនជម្រកសត្វព្រៃរនាមដូនសំ និងកាត់ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​បម្រុងទុកអចិន្រ្តៃយ៍ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 02-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំសរុប ១៧០,៩០ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងនោះកាត់ចេញពី(១)ដីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ (២) ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 02-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥១ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីសរុបទំហំ ៣៤០,៤៦ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងនោះកាត់ចេញពី(១)ដីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំឱរ៉ាល់ (២)ដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 02-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កាត់ដីទំហំ ២០៨,៩២ ហិកតា នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើ​អនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 25-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣៦ អនក្រ.បក ៦២១,៤៦ ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីសម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វជូនណា ផ្លេនថេលសិន ខេមបូឌា លីមីធីត និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ 25-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កាត់ដីទំហំ ១៣២៤,៩៥ ហិកតា នៅស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្រប​ព្រៃឈើឆ្នាំ ២០០២ និងធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 25-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកាត់ដីទំហំ ៣៣១,៨៤ ហិកតា នៅស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចេញពីដីគម្របព្រៃឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ និង​ធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ​ 25-Nov-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076986, Online: 238, Today: 2976, Yesterday: 30354, This week: 33330
Web Design: CITA