ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការជូនមេដាយការងារ (០៣៩/០១១៩) 15-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយការងារ (០៣៨/០១១៩) 15-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០៣១/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០៣៣/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ (០៣៤/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ (០៣៥/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី (០៣៦/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០៣៧/០១១៩) 14-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០១៤ /០១១៩) 09-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ (០១៥/០១១៩) 09-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ (៧៦០/០៧១៨) 22-Oct-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣៨ អនក្រ.តត ស្តីពីការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ(៧៣៨/០៧១៨) 18-Jul-2018
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៧២៧ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ(៧២៧/០៧១៨) 17-Jul-2018
អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៦៣០​ អន​ក្រ.តត​ ស្តី​ពី​ការ​បំពាក់​មេដាយ​ការងារ​ តាមលំដាប់​ថ្នាក់​ ជូន​បុគ្គលិក​អប់រំ​ ខេត្ត​កំពង់ចាម​ និង​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង​ ​ ចំនួន​ ១០២៧គ្រឿង​ ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ក្នុង​ការ​បំពេញភារកិច្ច​បម្រើ​ជាតិ​មាតុភូមិ​ ទទួល​បាន​លទ្ធ​ល្អ​ប្រសើរ​ កន្លងមក​ (៦៣០​/០៦១៨​) 28-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៦២៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់មេដាយការងារ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនបុគ្គលិកអប់រំ ខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តតាកែវ ចំនួន ១១៧៦ គ្រឿង ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិ ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ កន្លងមក (៦២៥/០៦១៨) 27-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៦២៧ អនក្រ.តត ស្តីពីការជូនមេដាយការងារ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ៦៤៦រូប ដែលមានស្នាដៃក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ទ កន្លងមក (៦២៧/០៦១៨) 27-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៦២៨ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ៥៤៧រូប ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ កន្លងមក (៦២៨/០៦១៨) 27-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧៧ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់មេដាយការងារតាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនបុគ្គលិកអប់រំ ខេត្តក្រចេះ និងខេត្តសៀមរាប ចំនួន ១០១៧គ្រឿង ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិ ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ កន្លងមក (៥៧៧/០៦១៨) 12-Jun-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី 11-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩៣ អនុក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ 11-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសុវត្ថារា 10-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ 10-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី 10-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៨៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ 10-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ 05-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី 05-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសុវត្ថារា 05-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ 05-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៧២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសុវត្ថារា 04-Apr-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ 29-Mar-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17079305, Online: 476, Today: 5295, Yesterday: 30354, This week: 35649
Web Design: CITA