ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាល
ការងារ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
កសិកម្ម
កុមារ
កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
ការទូត
កំពង់ផែ
ទេសចរណ៍ វប្បធម៌
ខណ្ឌ-ឃុំ-សង្កាត់
គយនិងរដ្ឋាករ
គណនេយ្យ សវនកម្ម
គោលនយោបាយ
គ្រឿងឥស្សរិយយស
គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ
បរិស្ថាន
បោះឆ្នោត
ជលផល
ធានារ៉ាប់រង
វិនិយោគ
ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច
ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
តុលាការ​
នគរបាលជាតិ
ហិរញ្ញវត្ថុនិងថវិកា
ទីប្រឹក្សា-ជំនួយការ
ទំនាក់ទំនងការបរទេេស
ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
សាសនា
ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធី
ពាណិជ្ជកម្ម​
ពន្ធដារ សេវាសធារណៈ
ភូមិបាល នគរូបនីយកម្ម​និងសំណង់
មូលបត្រ
មន្រ្តីរាជការ
មេធាវី
មេដាយការងារ
រោងចក្រ
យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ
រដ្ឋប្បវេណី គ្រួសារ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រដ្ឋបាល​
រ៉ែ និងថាមពល
លទ្ធកម្មសាធារណៈ
លះបង់់សញ្ជាតិ
លើកលែងទោស
សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
សុខាភិបាល
សង្គមកិច្ច សប្បុរសធម៌
សារការី
សញ្ជាតិ-ម៉ាឡេស៊ី-->ខ្មែរ
សញ្ជាតិ-ចិន---------->ខ្មែរ
សារពត៌មាន
សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
សញ្ជាតិ-បារាំង-->ខ្មែរ
សញ្ជាតិអាមេរិក-->ខ្មែរ
សញ្ជាតិថៃ---->ខ្មែរ
សញ្ជាតិ-ឥណ្ឌូនេស៊ី-->ខ្មែរ
សញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា-->ខ្មែរ
សញ្ជាតិវៀតណាម-ខ្មែរ
អនុបយោគ
អប់រំ យុវជន និងកីឡា
អន្តោប្រវេសន៍
អាវុធ
ឧស្សាហកម្ម
ឧកញ៉ា
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៤៨ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោកស្រី ហ្វាង សុីន ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៤៨/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៤៩ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចិន គីយ៉ុង ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៤៩/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥០ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីន ប៊ីងគាន់ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥០/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥១ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ្វាង ជិនឡុង ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥១/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥២ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ្វាង ទើហៃ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥២/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៣ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចិន គីងយ៉ាន ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥៣/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៤ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ្វាង ម៊ីងប៊ីន ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥៤/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៥៧ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ហឺឡុង ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៥៧/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ​ នស/រកត/០៨១៨/៨៣២ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក ឈិន វៃពាវ (CHENG WEIBIAO) ជនជាតិ ចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៨០ នៅខេត្តគាំងទុង សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន (៨៣២/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៣ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក ស៊ីង យីយី (XING YIYI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្តូរមកជាឈ្មោះ ហាន អាន (៨៣៣/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៤ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក ទ័រ ម៉ីងចុង (DU MINGZHONG) ជនជាតិចិន សញ្ជតិចិន កើតថ្ងៃទី ១០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៦ ខេត្ត សានស៊ី សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន ដោយប្តូរឈ្មោះ​មកជាឈ្មោះ គីម អារុណ (KIM ARUNA) (៨៣៤/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៦ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក ជូ ឆុងស៊ុន (ZHU CHONGSHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិ ចិន កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៦០ នៅខេត្តក្វាងតុង សាធាណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយសុំប្តូរឈ្មោះមកជា​ឈ្មោះ ជូ មិញហុង «ZHU MINGHONG» (៨៣៦/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៧ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក តាយ ហ័រអ៊ីង«DAI HUAYING» ជនជាតិ ចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៥៦ នៅក្រុងប៉ីជីង សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន (៨៣៧/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៩ ស្តីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យឹន ចឹងថាង ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៨៣៩/០៨១៨) 10-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨០៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ភីសេង ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(៨០៧/០៨១៨) 02-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡាម ហូវ៉ៃ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរមកជាឈ្មោះ ឡាម ស៊ូហូ (៧៧៤/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យ៉ាង សុីហ៊ុយ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧៧៥/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក សុង វៃ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧៧៦/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតបនីយកម្មដល់លោក វូ វិនជា ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៧៧៧/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វូ ចិន សៀន ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៧៧៨/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧៧៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ភៃហុង ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៧៧៩/០៧១៨) 21-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដល់លោកស្រី កៅ លី ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០២/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ស៊ាវយូ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៣/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡី បូ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៤/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ វ៉ៃ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៥/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ា យ៉ាងហ័រ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៦/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក តឹង អុីហាវ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៧/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៨/៧០៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក អុី ជៀន ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៧០៨/០៧១៨) 06-Jul-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦៥៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ឈីវិន ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៦៥៩​/០៦១៨) 26-Jun-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៨/៦៦២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក សុី ហាយខា ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៦៦២/០៦១៨) 26-Jun-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 08747105, Online: 362, Today: 8842, Yesterday: 17900, This week: 55612
Web Design: CITA