ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៤០ សសរ ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា(០៤០/០៧១៨) 29-Jun-2018
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៣៩ សសរ ស្ដីពីការបំពេញបន្ថែមសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធី នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់ទី៣ របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា(០៣៩/០៦១៨) 27-Jun-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៤ សសរ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម​សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ​ចុះមូលដ្ឋាន​ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងគាំទ្រ​ការអនុវត្តកម្មវិធី​នយោបាយ​ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​(០១៤/០២១៨) 27-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣ សសរ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម​សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ​ចុះមូលដ្ឋាន​ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងគាំទ្រ​ការអនុវត្តកម្មវិធី​នយោបាយ​ និងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​(០១៣/០២១៨) 23-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៤ ស្តីពីការតែងតាំងបន្ថែមសមាជិក​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន​ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត​ចតុកោណ​ដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​(០០៤/០១១៨) 17-Jan-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៩សសរ​ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម​សមាជិក​ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន​ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត​ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​​កម្ពុជា​ 04-Jul-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៥០ សសរ​ ស្តីពីការបំពេញបន្ថែម​សមាជិក​ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន​ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្ត​ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​​កម្ពុជា​ 04-Jul-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤៣ សសរ ស្តីពីការតែងតាំង​អនុប្រធាន​ និងបំពេញបន្ថែម​សមាជិកក្រុមការងារ​ថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន​ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ​ និងគាំទ្រ​ការអនុវត្តកម្មវិធី​នយោបាយ​និងយុទ្ធសាស្រ្ត​ចតុកោណដំណាក់កាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាឹ​ 30-May-2017
យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព នៅកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី៣ 27-Sep-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17079214, Online: 501, Today: 5204, Yesterday: 30354, This week: 35558
Web Design: CITA