ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៥៨ ស្តីពីការតម្រូវឲ្យមេធាវីដែលមានបំណង​បន្តសុំនៅក្រៅបញ្ជីដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅបញ្ជីបន្តជាថ្មី​ឡើងវិញ (១៥៨/០៣១៩) 29-Mar-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៩/៤៥៤ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល ចំនួន ០៣រូប (៤៥៤/០៣១៩) 29-Mar-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៨/១០៣៥ ស្តីពីការតែងតាំង​និងផ្តល់ឋានៈសមាសភាពមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​(១០៣៥/០៩១៨) 29-Sep-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៨/១០៤២ ស្តីពីការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈមេធាវី​ ចំនួន ០២រូប ជាមេធាវីប្រចាំក្រសួងការពារជាតិ (១០៤២/០៩១៨) 29-Sep-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៤៨ ស្ដីពី ការតែងតាំងឯកឧត្តម គី តិច ជាប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើ រដ្ឋមន្ត្រី បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន (២៤៨/០៣១៨) 03-Mar-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៦ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី(០១៦/០៣១៨) 02-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/១៦០ ស្ដីពី ការផ្ដល់ឋានៈមេធាវី ០២ រូប ជាមេធាវីប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ (១៦០/០២១៨) 16-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧១១ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការទទួលពិនិត្យ និងសម្រេចលើពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវី តាមមាត្រា៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី (៧១១/១២១៧) 07-Dec-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៦/២៨២ ស្តីពីការផ្តល់ឋានៈមេធាវីចំនួន ០៣រូប ជាមេធាវីប្រចាំក្រសួងមហាផ្ទៃ។ 09-Mar-2016
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរបស់មេធាវីបរទេស(០៤/០១១៦) 08-Jan-2016
ក្រមសីលធម៌មេធាវី នៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជា 21-Sep-2012
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី 11-Sep-2008
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៣ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការបង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ប​ណ្តុះ​បណ្តាល និង​សុក្រឹតការ​វិជ្ជាជីវៈ​មេធាវី នៃ​ព្រះរាជា​ន​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ 14-Sep-2001
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី(០៦/០៨៩៥) 22-Aug-1995
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076268, Online: 382, Today: 2258, Yesterday: 30354, This week: 32612
Web Design: CITA