ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ៨៥១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្ម (៨៥១/០៨១៧) និរាករណ៍សារាចរណែនាំលេខ​ ០០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០០៨ 26-Mar-2019
ប្រកាសលេខ ១៦១៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មសាធារណៈ (១៦១៣/១២១៨) 24-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ១៦១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីនៃការចុះ ការជម្រះ និងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីខ្មៅ (១៦១៤/១២១៨) 24-Dec-2018
ប្រកាស​លេខ​ ១៣៣៤​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​និង​តែងតាំង​ក្រុម​លទ្ធកម្ម​របស់​អង្គភាព​ជា​ដៃគូ​រវាង​រដ្ឋ​ និង​ឯកជន​ថ្នាក់​កណ្តាល​ (១៣៣៤​/១២១៨​) 11-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.បក ស្តីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការប្តឹង​និងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា​លទ្ធកម្ម​ (០២១/០២១៨) 21-Feb-2018
ប្រកាស​លេខ​ ១២១​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​ និង​តែងតាំង​ក្រុម​លទ្ធកម្ម​របស់​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ (១២១​/០២១៨​) 02-Feb-2018
ប្រកាសលេខ ០២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ១៣២៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាននិងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ(០២៣/០១១៨) 23-Jan-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្រើប្រាស់​គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល(១២៧/០៨១៧) 04-Aug-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ស្តីពីវិធាននិងនីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រង​បញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ(០៦៦/០៤១៧) 27-Apr-2017
ប្រកាសលេខ ១៥៨៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ ១៣ នៃប្រកាសលេខ ២៧៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពី នីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ 27-Dec-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧១ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ប្រើប្រាស់​គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារះណៈ 13-Aug-2013
អនុក្រឹតលេខ ៤៥៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃសេវាសាធារណៈ 24-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៩៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់គណនី ឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ 29-Jun-2012
អនុក្រឹត្យលេខ ២០៤អនក្រ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ 02-Dec-2009
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥១អនក្រ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ 11-Sep-2009
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥អនក្រ.បក ស្ដីពីការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ 08-Apr-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៣​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 11-Sep-2007
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦១​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 12-Jun-2007
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៤​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 30-May-2007
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤០​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 27-Apr-2007
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៤ ស្តីពីការប្រើប្រាស់គណនីឯកជនភាវូបនីយកម្មសហគ្រាសសាធារណៈ 29-Nov-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១០៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការលទ្ធកម្មសាធារណៈ 18-Oct-2006
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៨១ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 10-Jun-2005
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩២ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការបើក​ផ្តល់​មុន ដោយ​អាណត្តិ​បើកប្រាក់ សំរាប់ ចំណា​ដំណើរការ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​របស់​គណៈកម្មាធិកា​រ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ចំណាយ​មូល​នី​ធិ​សំរាប់​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវថ្នល់​ ​ចំណាយ​សំរាប់​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន 12-Sep-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៤ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯក​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 03-Aug-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៧ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 17-Jul-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៥ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជន​ភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ 12-Jul-2001
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17077074, Online: 263, Today: 3064, Yesterday: 30354, This week: 33418
Web Design: CITA