ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០០ សសរ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគំរូអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគ្រឹះស្ថានសាធារណរដ្ឋបាល (១០០/១២១៨) 31-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៥៩០ ស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួននៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៥/៨៧២ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពី លក្ខន្ដិកៈគតិយុត្តនៃគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល (៥៩០/០៥១៨) 28-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៧/១២១៣ ស្ដិពី ការប្រោសព្រះរាជទាន គ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់ មហាសេនា 15-Dec-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៧/១១១៥ ស្ដីពី​ ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូប ការ 30-Nov-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៥ អនក្រ.បក ស្តីពី ចំណូល និងការបែងចែកចំណាយមូលនិធិអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អង្គរ(០៥៥/០៤១៧) 21-Apr-2017
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦៣ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់អង្គភាពថវិកាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ 12-Mar-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកម្រិតរបបម៉ោងកំណត់ ម៉ោងបន្ថែម និងប្រាក់ម៉ោងបន្ថែមសម្រាប់ការបង្រៀនក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ(០១០/០១១៧) 30-Jan-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៦/៣៨១ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ 06-Apr-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៩៧អនក្រ.បក ស្ដិពីការប្រែក្លាយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល 26-Jun-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៥​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការ​ប្រែក្លាយ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកុសុមៈ​ជា​គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ 25-Jun-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥១​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការទទួលស្គាល់​វិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ 06-Apr-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥១​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការទទួលស្គាល់​វិទ្យាស្ថាន​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ 06-Apr-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៨៤​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការរំសាយ​ក្រុមហ៊ុន​ជលផល​ជា​សហគ្រាស​សាធារណៈ និង​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល 25-Jul-2007
អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យញូវតុនធីឡាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យសុវណ្ណភូមិ 19-Mar-2007
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩១ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការ​ប្រែក្លាយ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​សុខភាព​សាធារណៈ ជា​គ្រឺះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល​ ​ 04-Sep-2006
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៧ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការបង្កើត​សាកលវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល​ 19-Dec-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១១ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​កា​រប​ង្តើ​ត សាលា​ជាតិ​កសិកម្ម កំពង់ចាម ជា​គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ 02-Nov-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១០៨ អក​ន្រ​.​បក ស្តីពី​ការបង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ពាណិជ្ជ​សាស្ត្រ របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ 24-Oct-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១០៩ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការតំឡើងឋានៈ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​អោយមាន​ឋានៈ​ស្មើ​ថ្នាក់​នាយកដ្ឋាន​ 24-Oct-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១០ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការតំឡើងឋានៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ​ព្រះកុសុមៈ​ទៅជា​វិទ្យាស្ថាន​ពហុបច្ចេកទេស ព្រះកុសុមៈ របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ 24-Oct-2001
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៤​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា 06-Dec-2000
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៤​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តិទៅ​របស់​រា​ជ​បណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា​ 17-Jul-2000
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង និងសេដ្កកិច្ច 17-Jul-2000
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៣៣​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មការ​ជាតិ សំរបសំរួល​សាកលវិទ្យាល័យ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឧ​ត្ថ​ម​សិក្សា​នានា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ 06-Jun-2000
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបើកថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន​ភាសាជាតិ ជា​គ្រឹះស្ថាន​សាធារណៈរដ្ឋបាល 30-Jul-1998
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​រំសាយ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ថាបនាពាណិជ្ជ​កម្ម 27-Jul-1998
អនុក្រឹត្យលេខ ៧២​ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូពាម​ជាំង 29-Oct-1997
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​កៅស៊ូ​កម្ពុជា​ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល 17-Oct-1997
អនុក្រឹត្យលេខ ៤២អនក្រ.បក ស្តីពីស្នងការគណនីនៃសហគ្រាសសាធារណៈ 15-Aug-1997
អនុក្រឹត្យលេខ ៤១ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តន៍​ព្រះរាជក្រមលក្ខន្តិកៈ​ទូទៅ​នៃសហគ្រាសាធារណៈ (០៤១/០៧៩៧) 06-Aug-1997
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076137, Online: 470, Today: 2127, Yesterday: 30354, This week: 32481
Web Design: CITA