ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៩/១៩៦២ ស្តីការបង្កើតរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល​ (១៩៦២/១២១៩) 26-Dec-2019
សារាចរណែនាំលេខ ០៨ សរណន ស្ដីពី ការចាត់តាំងខួបលើកទី ៣៦ ទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ និងខួបលើកទី ២០ ទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ លើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាព ធានាដល់ការធ្វើបរិយាប័ន្ទ និងសមភាព ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨(០០៨/១១១៨) 03-Dec-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨៨ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងសម្រាប់រៀបចំពិធីប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីជាផ្លូវការ(០៨៨/១១១៨) 07-Nov-2018
ប្រកាសលេខ ១១១១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ និងតែងតាំងសមាសភាពបន្ថែមនៃលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា (១១១១/១០១៨) 02-Oct-2018
ប្រកាសលេខ ៧៦០ សហវ.ប្រក​ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា(៧៦០/០៨១៨) 20-Aug-2018
ប្រកាសលេខ ៧៦១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពជាក់ស្តែងនៃលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា (៧៦១/០៨១៨) 20-Aug-2018
ប្រកាសលេខ ៧៦២ សហវ.ប្រក​ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តជូនលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា (៧៦២/០៨១៨) 20-Aug-2018
សារាចរលេខ ០៥ សរ ស្តីពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និង​ទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨(០៥/០៨១៨) 03-Aug-2018
សេចក្តីណែនាំលេខ ០៣ សណន ស្តីពីការត្រៀមបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ (០០៣/០៧១៨) 19-Jul-2018
ប្រកាសលេខ ៣៩៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសដើម្បីសម្របសម្រួលការសិក្សាសមិទ្ធលទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍(៣៩៨/០៤១៨) 11-Apr-2018
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ២១ សសរ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម(០២១/០៤១៨) 03-Apr-2018
ប្រកាសលេខ ៣៤៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាន នៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា(៣៤៧/០៣១៨) 29-Mar-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៣០៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា 14-Mar-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៣ សហវ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិគាំពារសង្គម​(០០៣/០១១៨) 30-Jan-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.បក​ស្តីពីបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ​ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិគាំពារសង្គម​ (០០៣/០១១៨) 08-Jan-2018
ធម្មនុញ្ញនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (០២០/១២១៧) 09-Dec-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រង​មជ្ឈមណ្ឌល​ថែទាំមនុស្សចាស់​ 21-Nov-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៧/៩៣៥ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈ ឯកឧត្ដម សុខ សប្បាយណា ជាអគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការ ដ្ឋានក្រុមប្រក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៏ នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក 10-Nov-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា 29-Sep-2017
សារាចរលេខ ០៤​ សរ ស្តីពីការរៀបចំទិវាមនុស្សច្បាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ 24-Aug-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៧/៤៨០ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្ដម អ៊ិន វិធុរៈ ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ និង យុវនីតិសម្បទា 13-Jun-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤១ សសរ​ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាព​ក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំ​ សម្របសម្រួល​និង​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទតាមវិធីសាស្រ្ត «ចលនាភូមិថ្មី» 25-May-2017
សារាចរលេខ ០២ ស្តីពីការប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាលើកទី១០ (០០២/០៤១៧) 25-Apr-2017
លិខិតលេខ ២១៣ ស្តីពីសំណើសុំការពិនិត្យ និងសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រគល់មុខងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលថែទាំកុមារទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ(២១៣/០២១៧) 06-Feb-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៧/០៧៨ ស្ដីពី ការបង្កើតរបប សន្តិសុខសង្គម ផ្នែកហានិភ័យការងារ សម្រាបមន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈ អតីតមន្រ្តីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន 01-Feb-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​មាត្រា៥ មាត្រា១១ មាត្រា​១២ មាត្រា១៣ មាត្រា១៨ មាត្រា២២ មាត្រា២៣ និងមាត្រា២៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១៤៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ ស្តីពីការបង្កើត​ប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា 14-Oct-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៤៥ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានៈ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៏ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច និងវប្បធម៌ នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចំនួន ០២ រូប 28-Jun-2016
សារាចរលេខ ០៧ សរ ស្តីពី​ការប្រាវព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជន​កម្ពុជាលើកទី ៩ 10-Jun-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៦/៤១៣ ស្ដពីី មាត្រា២ នៃរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៥១៥/៤០៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៏ដោយចីរភាព ត្រូវបានធ្វើការកែសម្រួល ដួចតទៅ 21-Apr-2016
អនុក្រឹត្យលេខ២១៦ អនក្រ បកស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ 02-May-2013
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078183, Online: 294, Today: 4173, Yesterday: 30354, This week: 34527
Web Design: CITA