ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន (០១៨/០៤២០) 29-Apr-2020
សេចក្តីប្រកាសលេខ ១៦៩ រស ស្តីពីការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៦ នៃរដ្ឋសភា (១៦៩/០៩១៨) 19-Sep-2018
សេចក្តីប្រកាសលេខ ១៥៦ រ.ស ស្តីពីការសម្រេច​អំពីសុពលភាព​នៃអាណត្តិ​របស់តំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា (១៥៦/០៩១៨) 05-Sep-2018
សេចក្តីប្រកាសលេខ ១៥៦ រ.ស ស្តីពីការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិរបស់តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា(១៥៦/០៩១៨) 05-Sep-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ​១៩៤/០០២/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥២/០០៣/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ (ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (១៩៤/០៦១៨) 15-Jun-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ប្រការ ៨ថ្មី (បី) ប្រការ ៩ និងប្រការ ១០ថ្មី (បី) នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​ស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្ត​នៅមុខក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ(០១២/០៥១៨) 02-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៣៨៨ ស្ដីពី ការតែងតាំង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ០២ រូប ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី ៤ ជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ៥ (៣៨៨/០៤១៨) 11-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/៣៧៣ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានៈ និងតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាឯកឧត្តម យូ ហុកគ្រី អនុប្រធានទី ១ រដ្ឋសភា ក្នុងនីតិកាលទី ៥ នៃរដ្ឋសភា ចំនួន ០៦ រូប (៣៧៣​/០៣១៨) 29-Mar-2018
ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា ២៦ មាត្រា២៧ថ្មី មាត្រា២៨ មាត្រា៣១ និងមាត្រា​៣២ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (០០៥/០៦១៨) 10-Mar-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩៣/០០១/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥១/០០២/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨​ ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 28-Feb-2018
ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម មាត្រា៣៤ថ្មី មាត្រា ៤២ មាត្រា ៤៩ មាត្រា ៥៣ និងមាត្រា ១១៨ថ្មី រដ្ឋធម្មនុញ្ញ(០០២/០២១៨) 27-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២២៣ ស្ដីពី ការដាក់ឲ្យផ្ដាច់ពីមុខងារជាព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះឯកឧត្តម ហុី សោភា ព្រះរាជអាជ្ញានៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (២២៣/០២១៨) 20-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២០៩ ស្ដីពី ការតែងតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន ០២ រូប សម្រាប់នីតិកាលទី ៤ (២០៨/០២១៨) 19-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១០ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារ​ពិសេសថ្នាក់ជាតិ ទទួលបន្ទុក​កិច្ចការអធិបតេយ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​(០១០/០២១៨) 09-Feb-2018
ធម្មនុញ្ញនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (០២០/១២១៧) 09-Dec-2017
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្មចំនួន ៨លើក (២០១៧) 25-Sep-2017
​សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៨/០២៨/២០១៧ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃព្រឹទ្ធសភា​ 04-Sep-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៨/២០១៧ កបធ.សសរ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ប្រការ ៤ ប្រការ ៧ និងប្រការ ៨ នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ 30-Aug-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៧/៦០៤ ស្ដីពី​ ការសមាហរណកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌា អភិបាល ដល់មន្រ្តីរាជកាេរនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ១៨ រូប នៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ និង ថ្នាក់ថ្មី 15-Aug-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៧ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ​ 25-Jul-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៦ កបធ.ច ស្តីពីការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា 12-Jul-2017
សេ​ចក្តីសម្រេចលេខ ១៨/២០១៧ កបធ.សសរ​ ស្តីពីការកែសម្រួល​សមាសភាពក្រុមទី ៣ នៃក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ 25-May-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ (០០៤/០៤១៧) 28-Apr-2017
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៦/៧៤៧ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្ដម ហេង រតនា ពីជំនួយការសម្ដេចព្រះមហិស្សរា នរោត្ដម ចក្រពង្ស់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក 05-Aug-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៧១៦/៧១៧ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្ដម តូច ឡាវីណូរ៉ង់ ពីជំនួយការសម្ដេច នរោត្ដម សិរិវុឌ្ឍ សមាឃិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក 20-Jul-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 07-Jul-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៦៦៨ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្ដម ចាន់ រ៉ាស៊ី ពីអគ្គលេខាធិការ នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 06-Jul-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៦១៦/៥៨៧ ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម តាន់ សេងហ៊ត ពីទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេច នរោត្ដ សិរិវុឌ្ឍ សមាជិកក្រុុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ មានឋានៈស្មើ អនុរដ្ឋលេខាធិការ 14-Jun-2016
សារាចរលេខ ០៦ សរ ស្តីពីការចាត់តាំងខួបលើកទី៦៧ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១ មិថុនា ខួបលើកទី១៥ ទិវាពិភពលោក​ប្រឆាំងពលកម្មកុមារ ១២ មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៦ 25-May-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៦/៥៥៥ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន តែងតាំង សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរៀមម នរោត្ដម​ បុប្ផាទេវី ជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុងអាណត្តិថ្មី​ 25-May-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17077876, Online: 239, Today: 3866, Yesterday: 30354, This week: 34220
Web Design: CITA