ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
1674 ប្រកាសលេខ ១១៦ ស្តីពីភណ្ឌាគារគយមានដែនកំណត់ ប្រកាស 15-Feb-2008
12472 ប្រកាសលេខ ១១៦ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងការបង្ការការកិបកេងបន្លំពន្ធពាក់ព័ន្ធលើប្រាក់ចំណូល (១១៦/០២១៨) ប្រកាស 02-Feb-2018
1675 ប្រកាសលេខ ១១៧ ស្តីពីការនាំចេញទំនិញបណ្តោះអាសន្ន ប្រកាស 15-Feb-2008
12473 ប្រកាសលេខ ១១៧ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទានរងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន​គោលនយោបាយ និងផែនការ ប្រកាស 02-Feb-2018
28658 ប្រកាសលេខ ១១៧ កយ/ប្រក/១៨ ស្តីពីការបញ្ចូលមន្រ្តីរាជការបម្រើការងារនៅតាមមណ្ឌលសេវាកម្មយុត្តិធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨(១១៧/០៦១៨) ប្រកាស 25-Jun-2018
4434 ប្រកាសលេខ ១១៨ ឧស.កឧ.ប្រក. ០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ចាផាណា (ខេមបូឌា) បង្កើតរោងចក្រ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់កីឡា និងស្រោមដៃកីឡា ប្រកាស 22-Mar-2017
4435 ប្រកាសលេខ ១១៩ ឧស.កឧ.ប្រក ០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ហ៊ុន ទី បង្កើតរោងចក្រ ក្លាស្សេ បង្កក បន្លែ ផ្លែឈើ សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ និងអាហារគ្រប់ប្រភេទ ប្រកាស 22-Mar-2017
28555 ប្រកាសលេខ ១១៩.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន យូ អាយ ស៊ី អឺភែរឹល មេនូហ្វេកឆឺរីង (U.I.C APPAREL MANUFACTURING CO.,LTD) តំណាងដោយ លោកស្រី PAN,MEI-TZU បង្កើតសាខាងរោងចក្រ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១១៩/០៤១៨) ប្រកាស 03-Apr-2018
12474 ប្រកាសលេខ ១១៩ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទានរងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា របស់នាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច ប្រកាស 02-Feb-2018
28556 ប្រកាសលេខ ១២១.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ម៉ុនទី អឹភែរឹល (ខេមបូឌា) ឯ.ក (MONTI APPAREL (CAMBODIA) CO.,LTD)តំណាងដោយលោក MONTGOMERY DEAN ALEXANDER បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១២១/០៤១៨) ប្រកាស 05-Apr-2018
12475 ប្រកាស​លេខ​ ១២១​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​ និង​តែងតាំង​ក្រុម​លទ្ធកម្ម​របស់​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ (១២១​/០២១៨​) ប្រកាស 02-Feb-2018
29286 ប្រកាសលេខ ១២២ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ (១២២/០៤១៧) ប្រកាស 07-Apr-2017
28557 ប្រកាសលេខ ១២១.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ហ្សាណាតិច (ខេមបូឌា) ហ្គាម៉ិន ឯ.ក (XANATEX (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD )តំណាងដោយលោក SHIEH,JON-YIE បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១២២/០៤១៨) ប្រកាស 05-Apr-2018
28506 ប្រកាសលេខ ១២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងគណនេយ្យករប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុក នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (១២៣/០២១៨) ប្រកាស 09-Jan-2018
12428 ប្រកាសលេខ​ ១២៣សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងគណនេយ្យករ ប្រចាំនៅអាជ្ញាធរ​ជាតិសំបូរព្រៃគុក នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាស 05-Feb-2018
28558 ប្រកាសលេខ ១២៣.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន យ៉ាំង អី អឹភែរឹល(YOUNG AE APPAREL CO.,LTD)តំណាងដោយលោក SUH MYUNG IN បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១២៣/០៤១៨) ប្រកាស 05-Apr-2018
12476 ប្រកាសលេខ ១២៣ ស្តីពីការតែងតាំងគណនេយ្យករប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិសំបូរព្រៃគុក នៃក្រសួងវប្បធម៌​និងវិចិត្រសិល្បៈ ប្រកាស 02-Feb-2018
28559 ប្រកាសលេខ ១២៣.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន វី.ស៊ី.អូ.អេហ្វ អឺភែរឹល ឯ.ក (V.C.O.F.F APPAREL CO.,LTD) តំណាងដោយលោកស្រី តាំង ស៊ុយនាង បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១២៤/០៤១៨) ប្រកាស 05-Apr-2018
28560 ប្រកាសលេខ ១២៥.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន លីហ្គ្រូ អេនធើប្រាយ (LEEGROW ENTERPRISE CO.,LTD) តំណាងដោយលោក HUANG XIAOBO បង្កើតរោងចក្រផលិតម្សៅកាកាវ (១២៥/០៤១៨) ប្រកាស 05-Apr-2018
28561 ប្រកាសលេខ ១២៦.ឧស.កឧ.ប្រក ០៤ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន បឹង កេត ផ្លេនធីង & អ៊ិនដាស្ទ្រៀល ឯ.ក (BOEUNG KET PLANNING & INDUSTRIAL CO.,LTD) តំណាងដោយលោក ហេង ឡុង បង្កើតរោងចក្រផលិតដំណាប់ផ្លែឈើ (១២៦/០៤១៨) ប្រកាស 06-Apr-2018
943 ប្រកាសលេខ ១២៦ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍នូវប្រព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សាថ្មីសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគិលានុប្បដ្ឋាក-យិការយៈពេល៣ឆ្នាំនៅសាលាកម្មាភិបាល​សុខាភិបាល​មជ្ឈឹម និងសាលាមធ្យមសិក្សាសុខាភិបាល​ភូមិភាគ បាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពត និងស្ទឹងត្រែង(១២៦/០៣៩៦) ប្រកាស 06-Mar-1996
1126 ប្រកាសលេខ ១២៨ ស្តីពីការកំណត់អត្រារប្រាក់​ដែល​ត្រូវបានកម្រិត​ ។ ប្រកាស 11-Dec-2011
28563 ប្រកាសលេខ ១៣២ ឧស.កឧ.ប្រក.០៤​ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន មីម៉ាស៊ូ អ៊ិនដាសស្ទ្រី (ខេមបូឌា) ឯ.ក (MIMASU INDUSTRIES (CAMBDIA) CO.,LTD) តំណាងដោយលោក LIN CHIA-WUEI បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្រោមដៃ ស្រោមជើង (១៣២/០៤១៨) ប្រកាស 09-Apr-2018
28564 ប្រកាសលេខ ១៣៣ ឧស.កឧ ប្រក.០៤ ឧស.កឧ ប្រក.០៤ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ហៀលីយ៉ូស ហ្គាម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក (HELIOS GARMENT (CAMBODIA) CO.,LTD )តំណាងដោយលោកស្រី LUH I-MING បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១៣៣/០៤១៨) ប្រកាស 09-Apr-2018
28565 ប្រកាសលេខ ១៣៤ ឧស.កឧ ប្រក.០៤ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន អេតា អឺភែរឹល ឯ,ក (AETA APPAREL CO., LTD) តំណាងដោយលោក MA JIANMIN បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិទួលល្ហុង ឃុំតាំងដូង ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ។ ប្រកាស 09-Apr-2018
769 ប្រកាសលេខ ធ ១៤ ០១៦ ១៣៥ ប្រក ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើវិធាននិងនីតិវិធី សភាផាត់ទាត់ជាតិ (១៣៥/០៥១៦) ប្រកាស 12-May-2016
28566 ប្រកាសលេខ ១៣៥ ឧស.កឧ ប្រក.០៤ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន អ៊ែត វ៉ាន់ស៍ ធីម (ខេមបូឌា) ឯ,ក (ADVANCE TEAM (CAMBODIA)CO.,LTD) តំណាងដោយលោក CHANG ,WEIL-LUN បង្កើតរោងចក្រ ផលិតស្បែកជើង ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងឈើនាង ឃុំពើក ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល (១៣៥/០៤១៨) ប្រកាស 09-Apr-2018
28567 ប្រកាសលេខ ១៣៦ ឧស.កឧ ប្រក ០៤ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ជេអេស លេឌើរ ខលលិកសិន ភ្នំពេញ ឯ,ក JS LEATHER COLLECTION PHNOM PENH CO., LTD.) តំណាងដោយលោក KIM BYEONG PIL បង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រៃលូ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ (១៣៦/០៤១៨) ប្រកាស 09-Apr-2018
12131 ប្រកាសលេខ ១៣៧ ស្តីពីការដាក់ពាក្យសម្គាល់ទ្រង់ទ្រាយក្រុមហ៊ុន ប្រកាស 23-Mar-2016
2161 ប្រកាសលេខ ១៣៩ ស្តីពី ការប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ​សំរាប់ឆ្នាំ ២០០៦ ប្រកាស 22-Feb-2006
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13687518, Online: 126, Today: 23498, Yesterday: 31637, This week: 55135
Web Design: CITA