ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
29304 ប្រកាសលេខ ០៨៧ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍដី (០៨៧០៥១៨) ប្រកាស 11-May-2018
29312 ប្រកាសលេខ ០៨៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ (០៨៩/០១២០) ប្រកាស 20-Jan-2020
28549 ប្រកាសលេខ ០៩០ ឧស.កឧ ប្រក.០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន អេស ស៊ី ហ្វ៊ូដ ប្រដាក់ ឯ.ក (S.C FOOD PRODUCTS CO.,LTD) តំណាងដោយលោក CHAISATHAPORN WICHIAN បង្កើតរោងចក្រផលិតស្ករគ្រាប់ និងនំគ្រប់ប្រភេទ (០៩០/០៣១៨) ប្រកាស 15-Mar-2018
770 ប្រកាសលេខ ០៩៣ ស្តីពីការ​កំណត់​ដំណាក់កាល និងកាលបរិច្ឆេទ​នៃការអនុវត្ត​របបសន្តិសុខ​សង្គមផ្នែក​ថែទាំសុខភាព(៩៣/០៣១៦) ប្រកាស 07-Mar-2016
122 ប្រកាសលេខ ៩៣ ស្តីពីការ​កែសម្រួលប្រការ២ និងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ៣២ប្រក/សណ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ការដ្ឋានសំណង់(០៩៣/០៣០៩) ប្រកាស 26-Mar-2009
28550 ប្រកាសលេខ ០៩៣ ឧស.កឧ ប្រក.០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ធីមប៊រមេធ (ខេមបូឌា) ឯ.ក (TIMBERMET (CAMBODIA) CO.,LTD ) តំណាងដោយលោក ពៅ កាល់ម៉ែត បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (០៩៣/០៣១៨) ប្រកាស 16-Mar-2018
28551 ប្រកាសលេខ ០៩៤ ឧស.កឧ ប្រក.០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រេន អូរៀនថល ហ៊្វូតវែរ អ៊ិនធើណេសិនណល ឯ​.ក (GRAND ORIENTAL FOOTWEAR INTERNATIONAL CO.,LTD) តំណាងដោយលោក ស៊ី មីជីន បង្កើតរោងចក្រផលិតស្បែកជើង (០៩៤/០៣១៨) ប្រកាស 30-Mar-2018
28552 ប្រកាសលេខ ០៩៥ ឧស.កឧ ប្រក.០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន យ៉ុងហេងស៊ីង លេឌើរ (ខេមបូឌា) ឯ.ក (YONGHENGXING LEATHER (CAMBODIA) CO.,LTD ) តំណាងដោយលោក XU YANHUA បង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទ (០៩៥/០៣១៨) ប្រកាស 16-Mar-2018
29256 ប្រកាសលេខ ០៩៨ ស្តីពីក្រមសីលធម៌ជើងសារគយ (០៩៨/០១១៩) ប្រកាស 29-Jan-2019
1760 ប្រកាសលេខ ០៩៨ ស្តីពីការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ឬអាយុជីវិត ប្រកាស 17-Jan-2007
2160 ប្រកាសលេខ ០៩៩ ស្តីពីបែបបទ​ និង នីតិវិធី កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​ក្រុមហ៊ុន ប្រកាស 07-Apr-2008
123 ប្រកាសលេខ ១០២ ស្តីពីការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជូនក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មឯករាជ្យ សម្រាប់​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថ(១០២/០២១០) ប្រកាស 18-Feb-2010
10807 ប្រកាសលេខ ១០៥ សហវ,ប្រក ស្តីពីការតែងតាំង​ភ្នាក់ងារបើកផ្តល់​ និងភ្នាក់ងារ​បើកផ្តល់ជំនួស​ទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (១០៥/០១១៧) ប្រកាស 30-Jan-2017
1663 ប្រកាសលេខ ១០៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទំនិញដែលត្រូវបានលើកលែងពន្ធ និងអាករ ប្រកាស 15-Feb-2008
10808 ប្រកាសលេខ ១០៦ សហវ.ប្រក ស្តិពីការបង្កើត​ និងតែងតាំង​ក្រុមលទ្ធកម្ម​ទៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ (១០៦/០១១៧) ប្រកាស 31-Jan-2017
1664 ប្រកាសលេខ ១០៦ ស្តីពីសន្និធិគយបណ្តោះអាសន្ន ប្រកាស 15-Feb-2008
12132 ប្រកាសលេខ ១០៧ ស្តីពីការតម្កល់​ប្រតិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំតាមប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តកម្ម​ ប្រកាស 05-Apr-2017
1665 ប្រកាសលេខ ១០៧ ស្តីពីការរាយការណ៍ ការធ្វើចរាចរ ការធ្វើសន្និធិ និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញ ប្រកាស 15-Feb-2008
28553 ប្រកាសលេខ ១០៧.ឧស.កឧ.ប្រក ០៣ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ស៊ិនកាំ អឹភែរឹល ខប (CINKAMP APPAREL CORP) តំណាងដោយលោក KUO, PING-HSIEN បង្កើតរោងចក្រ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (១០៧/០៣១៨) ប្រកាស 23-Mar-2018
1666 ប្រកាសលេខ​ ១០៨ ស្តីពីការបង្វិល​សងវិញនូវពន្ធ និងអាករគយ ប្រកាស 15-Feb-2008
28554 ប្រកាសលេខ ១០៨.ឧស.កឧ.ប្រក ០៣ ស្តីពី​ ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ដា ចាវ សុង ខមភើហ្សាយ ថេកណូឡូជី (ខេមបូឌា) ឯ.ក (DA CHAO SHONG COMPOSITES TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO.,LTD ) តំណាងដោយលោក CHEN,WEICHIN បង្កើតរោងចក្រផលិតសម្ភារៈបរិក្ខាកង់ និងម៉ូតូ (១០៨/០៣១៨) ប្រកាស 18-Mar-2018
771 ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពី តាវកាលិកថែទាំសុខភាព(១០៩/០៣១៦) ប្រកាស 17-Mar-2016
1667 ប្រកាសលេខ ១០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ទំនិញ​គ្មាន​ការទាមទារ​ ប្រកាស 15-Feb-2008
10809 ប្រកាសលេខ ១១០ សហវ.ប្រក ស្តីពីការកែសម្រួល​ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (១១០/០២១៧) ប្រកាស 02-Feb-2017
1668 ប្រកាសលេខ​ ១១០ ស្តីពីការពង្រីកវង់អំណាចគយ ប្រកាស 15-Feb-2008
1669 ប្រកាសលេខ ១១១ ស្តីពីការ​អនុញ្ញាតឲ្យបំពេញទម្រង់ការគយនៅក្រៅការិយាល័យគយ ប្រកាស 15-Feb-2008
19520 ប្រកាសលេខ​​ ១១២ ស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្រ្តី-បុគ្គលិកអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា ប្រកាស 17-Mar-2017
1670 ប្រកាសលេខ ១១២ ស្តីពីនិមុត្តិធានា ប្រកាស 15-Feb-2008
28386 ប្រកាសលេខ ១១២ សហវ.ប្រក ស្តីពី​ ការបង្កើតក្រុមការងារ​រៀបចំ​សុខដុមនីយកម្ម​នៃមុខងារសវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​ និងអធិការកិច្ច​នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន (១១២/០២១៧) ប្រកាស 03-Feb-2017
1671 ប្រកាសលេខ​ ១១៣ ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រងឯកសារ​ បញ្ជីគណនេយ្យ​ កំណត់ត្រា និងព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​ស្តីពីការនាំចេញ និងនាំចូល ប្រកាស 15-Feb-2008
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 18597159, Online: 508, Today: 29303, Yesterday: 32825, This week: 62128
Web Design: CITA