ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
922 Prakas No 034 on the Modification of Procedures and Technical Conditions of the Request to Open or Close,Transform or Relocate Medical, Paramedical, and Medical Aide Services (34/0711) ប្រកាស 04-Jul-2011
923 ប្រកាសលេខ ០៣៤ ស្តីពីការកែសម្រួលបែបបទ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការសុំបើកឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំង​នៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន(០៣៤/០៧១១) ប្រកាស 04-Jul-2011
118 ប្រកាសលេខ ៣៥ ស្តីពីការកែសម្រួល​​ប្រការ៦ នៃប្រកាសលេខ ១៩២ ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​រូបវន្តបុគ្គលសិក្សា​គម្រោងប្លង់(០៣៥/០១១០) ប្រកាស 27-Jan-2010
767 ប្រកាសលេខ ៣៥ ស្តីពីបែបបទ និងទម្រង់​នៃការធ្វើសម្បថ​របស់ភ្នាក់ងារ​នគរបាល​យុត្តិធម៌(៣៥/០៨០៧) ប្រកាស 29-Aug-2007
10805 ប្រកាសលេខ ០៣៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន​រតនាគាជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ (០៣៦/០១១៧) ប្រកាស 25-Jan-2017
19532 ប្រកាសលេខ ០៣៦ ស្តីពីតែងតាំងអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ និងការផ្ទេរឥណទានថវិកា​ ប្រកាស 30-Jan-2017
28533 ប្រកាស​លេខ​ ០៣៧​ ឧស.កឧ.ប្រក​.០១​ ស្តី​ពី​ ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ អិ​លប៊ី​ វូដ​ (ខេម​បូ​ឌា​) ឯ.ក​ (LB​ WOOD​ (CAMBODIA​) CO​.,LTD​ ) តំណាងដោយ​ លោក​ ZHANG​ CHI​ បង្កើត​រោងចក្រ​ផលិត​ក្តារ​ប៉ាកេ​ ក្តារ​បន្ទះ​ និង​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​ (០៣៧​/០១១៨​) ប្រកាស 30-Jan-2018
924 Prakas #37 on Instruction for Implementing the Law on Abortion (037/0402) ប្រកាស 30-Aug-2002
925 ប្រកាសលេខ ០៣៧ ស្តីពីការណែនាំអនុវត្តន៍ច្បាប់រំលូតកូន(៣៧/០៨០២) ប្រកាស 30-Aug-2002
28534 ប្រកាស​លេខ​ ០៣៨​ ឧស.កឧ.ប្រក​.០១​ ស្តី​ពី​ ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ ស៊ីន​ធា​ ហ្គាម៉ិ​ន (ខេម​បូ​ឌា​) ឯ.ក​ (CYNTHIA​ GARMENT​ (CAMBODIA​) CO​.,LTD​ ) តំណាងដោយ​លោក​ DONG​ JING​ បង្កើត​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់​ (០៣៨​/០១១៨​) ប្រកាស 30-Jan-2018
880 ប្រកាសលេខ ៤០ ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម ទូច ស៊ុនណារី ជាណាប័កជំនួស(៤០/១២១៥) ប្រកាស 30-Dec-2015
926 ប្រកាសលេខ ០៤១ ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការបើក បិទ និងប្តូរទីតាំង​របស់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត (០៤១/១០០២) ប្រកាស 22-Oct-2002
927 Prakas #041 on the Entitlement to Open Close and Relocate the Medical Paramedical and Medical Aid Services(041/1002) ប្រកាស 22-Oct-2002
28673 ប្រកាសលេខ ០៤៤ ប្រ.ក ស្តីពី អំពី ស្តង់ដារអប្បបរមាសំរាប់រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ (០៤៤/០៣០៩) ប្រកាស 05-Mar-2009
19533 ប្រកាសលេខ ០៤៤​ ស្តីពីការប្រើប្រាស់​ឯកសណ្ឋាន ស្លាកសញ្ញា និង​ទង់ជ័យកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ប្រកាស 13-Jul-2017
1135 ប្រកាសលេខ ០០៤៤ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន​ចំណុះ​ក្រសួង​រ៉ែ និង ថាមពល ប្រកាស 28-Jan-2014
28536 ប្រកាសលេខ ០៤៥ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ណា ជុង ហ្គាមិន ឯ.ក (NA JUNG GARMENT CO.,LTD) តំណាងដោយលោក JO JOON JE បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (០៤៥/០២១៨) ប្រកាស 05-Feb-2018
928 ប្រកាសលេខ ០៤៥ ស្តីពីនិយាមនៃការបណ្តុះបណ្តាល​អ្នកបច្ចេកទេស​វិទ្យុសាស្រ្ត(៤៥/០៤០៦) ប្រកាស 12-Apr-2006
29270 ប្រកាសលេខ ០៤៦ សក ស្តីពី បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត ការផ្តល់ផ្លាកលេខសម្គាល់យានយន្ត និងការលុបចេញពីបញ្ជីយានយន្ត (០៤៦/០១១៧) ប្រកាស 27-Jan-2017
1136 ប្រកាសលេខ ០០៤៦ ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្របខ័ណ្ឌ និងចាត់តាំង​មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និងមន្រ្តីក្រមការ ។ ប្រកាស 24-Feb-2014
28537 ប្រកាសលេខ ០៤៥ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ញូ អេធីធី ស៊ូ-ម៉េកឃីង (ខេមបូឌា) ឯ.ក (NEW ATT SHOES-MAKING (CAMBODIA) CO.,LTD) ដោយតំណាងលោកស្រី YAN SUHUA បង្កើតរោងចក្រផលិតស្បែកជើង (០៤៦/០២១៨) ប្រកាស 06-Feb-2018
28674 ប្រកាសលេខ ០៤៧ ប្រ.ក ស្តីពីការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍​និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (០៤៧/០២១៤) ប្រកាស 17-Feb-2014
1137 ប្រកាសលេខ ០០៤៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង​ ប្រកាស 24-Feb-2014
28538 ប្រកាសលេខ ០៤៧ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ហ្វាង យាន លី យ៉ាវ ឯ.ក (FANG YUAN LI YAO CO.,LTD ) តំណាងដោយលោក ZHENG,YUNLIANG បង្កើតរោងចក្រផលិតអាហារបំប៉ន (០៤៧/០២១៨) ប្រកាស 06-Feb-2018
28539 ប្រកាសលេខ ០៥០ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ស៊ីសុផុន ហុង សេង ស្ព័តវែរ ឯ.ក (SISOPHON HONG SENG SPORTSWEAR CO.,LTD) តំណាងដោយលោក SUVIT KONGPIYACHARN បង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ (០៥០/០២១៨) ប្រកាស 08-Feb-2018
929 Prakas 050 on Implementation of primary Nursing and Primary Midwifery Curriculum(050/1003) ប្រកាស 24-Oct-2003
930 ប្រកាសលេខ​ ៥០ ស្តីពីការដាក់ឲ្យ​អនុវត្តនូវកម្មវិធីសិក្សាគិលានុបដ្ឋាក-ឆ្មប បឋម(០៥០/១០០៣) ប្រកាស 24-Oct-2003
28540 ប្រកាសលេខ ០៥២ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ធីអេច ហ៊ី្សបភើ & មេធល អេកសេសឺរី (ខេមបូឌា) ឯ.ក (TH ZIPPER & METAL ACCESSORY (CAMBODIA) CO.,LTD) តំណាងដោយលោក WONG WAI SHING បង្កើតរោងចក្រផលិតខ្សែរ៉ូត និងគ្រឿងបន្សំសម្លៀកបំពាក់ (០៥២/០២១៨) ប្រកាស 09-Feb-2018
28541 ប្រកាសលេខ ០៥២ ឧស.កឧ.ប្រក.០២ ស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ដាលី ហ្គាម៉ិន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) (DALI GARMENT INTERNATIONAL (CAMBODIA) LIMITED) តំណាងដោយលោក WU YUNDUI បង្កើតសាខារោងចក្រ ផលិតស្រោមដៃ ស្រោមជើង និងមួក (០៥៣/០២១៨) ប្រកាស 09-Feb-2018
931 ​ប្រកាសលេខ ០០៥៣ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រកាសលេខ ៨៣ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ស្តីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ​ឱសថ និងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬព្យាបាលជម្ងឺ។ ប្រកាស 06-Feb-2009
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13688259, Online: 346, Today: 24239, Yesterday: 31637, This week: 55876
Web Design: CITA