ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
16113 អនុក្រឹត្យលខ ២៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2015
28456 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.បក ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០៣០/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23897 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2014
12231 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.តត ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជូនមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ៥៦រូប របស់ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ​មន្រ្តីបច្ចេកទេស​មធ្យម​នៃក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសមធ្យម ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ (០៣០/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 16-Jan-2018
3280 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរកម្ពុជា គ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្រ្គោះជនពិការដោយសារមីន អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2017
14821 អនុក្រឹត្យលេខ ៣០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
16114 អនុក្រឹត្យលខ ៣០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28457 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០៣១/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2019
23898 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ស្ដីពី ការជូនមរដាយសុវត្ថារា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2014
12232 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.តត ស្តីពីការនិយ័តកម្មឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមអតីតភាពការងារ ដល់មន្រ្តីរាជការចំនួន ០៥រូប នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល នៅក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (០៣១/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 17-Jan-2018
3281 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជាតិ(បណ្ឌិត្យសភានគរបាល) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2017
14822 អនុក្រឹត្យលេខ ៣១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2016
16115 អនុក្រឹត្យលខ ៣១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំង និងដំឡើងឋានៈគ្រូនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2015
23899 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.តត ស្ដីពីជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2014
12233 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.តត ស្តីពីការ​តែងតាំងសមាសភាព នៃគណៈកម្មការជាតិយូណេស្កូកម្ពុជា (០៣២/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 17-Jan-2018
3282 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងយុត្តិធម៌) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2017
14823 អនុក្រឹត្យលេខ ៣២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងនាយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2016
16116 អនុក្រឹត្យលខ ៣២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2015
28458 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.បក ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០៣៣/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2019
23900 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2014
12234 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អន​ក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងលោក សេង រ៉ាវុធ ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង​កិច្ចការទូទៅ របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ជំនួសលោក តិក សាលី ដែលបានចូលនិវត្តន៍ (០៣៣/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 18-Jan-2018
3283 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.តត ស្តីពី ការផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយស(អាជ្ញាធរមីន) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2017
14824 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2016
16117 អនុក្រឹត្យលខ ៣៣ អនក្រ.តត ស្ដីពីជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2015
28459 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ (០៣៤/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2019
23901 អនុក្រឹត្យលេខ៣៤ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមរដាយសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2014
12235 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងលោក ជា ប៊ុនធឿន អត្តលេខ ០២៨៧០ ជាជំនួយការសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ (០៣៤/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 17-Jan-2018
3284 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ មន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2017
14826 អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jan-2016
16118 អនុក្រឹត្យលខ ៣៤ អនក្រ.តត ស្ដីពីជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2015
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 21692620, Online: 316, Today: 6346, Yesterday: 56229, This week: 333630
Web Design: CITA