ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
195 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៤៧ មាត្រា៣៦៨ មាត្រា៣៧២ និងមាត្រា ៣៨២ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (០៩/០៦១៣) ច្បាប់ 09-Jun-2013
224 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩(០០៩/០៥១១) ច្បាប់ 31-May-2011
740 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្ម និហងសំណង់ (០៩/០៦៩៩) ច្បាប់ 23-Jun-1999
25322 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា អេណើជី ឯ.ក II (០០៩/០៧១៧) ច្បាប់ 29-Jul-2017
497 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(០៩/០៣០៣) ច្បាប់ 24-Mar-2003
23570 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៨៧ ចំណុច «គ» មាត្រា៨៩ មាត្រា៩០ មាត្រា៩១ មាត្រា ៩៤ មាត្រា១១០ មាត្រា១២០ និងមាត្រា ១២២ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ (០១០/០៦១៨) ច្បាប់ 26-Jun-2018
546 ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(១០/០៣០០ ច្បាប់ 03-Mar-2000
547 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន​ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត(១០/១១០០) ច្បាប់ 03-Nov-2000
561 ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ ១៩៩៥(០១០/១២៩៤) ច្បាប់ 28-Dec-1994
312 ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ជនពិការ (១០/០៧០៩) ច្បាប់ 03-Jul-2009
105 កិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ពិធីសារទី១ ស្តីពីការមិនកំណត់សិទ្ធិហោះហើរទី៣ និងទី៤ រវាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងទឹកដីបណ្តាភាគីចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ..(១០/០៨១៦) ច្បាប់ 09-Aug-2016
6015 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​ (០១០/០៧១៧) ច្បាប់ 25-Oct-2017
389 ច្បាប់ស្តីពី មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម(១០​/០៤០៦) ច្បាប់ 05-May-2006
165 ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(១០/០៨១៥) ច្បាប់ 12-Aug-2015
683 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ(១០/០១៩៦) ច្បាប់ 24-Jan-1996
214 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(១០/១២១២) ច្បាប់ 26-Dec-2012
225 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើការធានាទូទាត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម(១០/០៦១១) ច្បាប់ 03-Jun-2011
741 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី និងអតីតយុទ្ធជន(១០/០៩៩៩) ច្បាប់ 18-Sep-1999
498 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ(០១០/០៣០៣) ច្បាប់ 31-Mar-2003
246 ច្បាប់ស្តីពីការយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទា់ត​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ទៅក្រុមហ៊ុន​ខេមបូឌាទ្រែនមីសិន លីមីធីត(០១០/០៦១០) ច្បាប់ 30-Jun-2010
548 ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែម​ទៅលើច្បាប់ ស្តីពីសវនកម្ម​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(១១/១១០០) ច្បាប់ 24-Nov-2000
38 ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈ​គណនេយ្យ(និរាករណ៍ដោយច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ឆ្នាំ ២០១៦ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ) និរាករណ៍ ច្បាប់ 08-Jul-2002
562 ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៥(០១១/១២៩៤) ច្បាប់ 31-Dec-1994
336 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល(១១/០៣០៨) ច្បាប់ 31-Mar-2008
357 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៤ (១១/០៥០៧) ច្បាប់ 24-May-2007
106 ពិធីសារវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន(១១/០៨១៦) ច្បាប់ 09-Aug-2016
28012 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារ(០១១/០៦១៨) ច្បាប់ 26-Jun-2018
6014 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ (០១១/១០១៧) ច្បាប់ 25-Oct-2017
390 ច្បាប់ស្តីពីជលផល(១១/០៥០៦) ច្បាប់ 21-May-2006
197 ពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡាំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹងពិធីសារកាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(១១/០៦១៣) ច្បាប់ 09-Jun-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 18435278, Online: 1190, Today: 43, Yesterday: 36421, This week: 132456
Web Design: CITA