ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
193 ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងពន្លត់អគ្គីភ័យ(០៧/០៦១៣) ច្បាប់ 03-Jun-2013
715 ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ(០៧/១១៩៧) ច្បាប់ 18-Nov-1997
222 ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី(០៧/០៥១១) ច្បាប់ 31-May-2011
737 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៧ (០៧/០៧៩៩) ច្បាប់ 19-Jul-1999
495 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការ​នៃ​ក្រុម​នីតិប្បញ្ញត្តិ​(០៧/០២០៣) ច្បាប់ 13-Feb-2003
310 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(០៨/០៦០៩) ច្បាប់ 20-Jun-2009
22601 ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ (០០៨/០៦១៨) ច្បាប់ 21-Jun-2018
89 ពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណីជ្ជកម្ម​ទំនិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទំលំទូលាយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍​និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន(០៨/០៥១១) ច្បាប់ 31-May-2011
25692 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម (០០៨/០៩១២) ច្បាប់ 14-Jan-2012
354 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​លក្ខន្តិកៈនៃសហគមន៍​ទូរគមនាកមន៍​អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក(០៨/០២០៧) ច្បាប់ 08-Feb-2007
103 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និងរដ្ឋាភិបាល​ហុងគ្រី ស្តីពីការជំរុញនិងការការពារ​ទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ(០០៨/០៧១៦) ច្បាប់ 14-Jul-2016
387 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់​សមត្ថភាពការងារ​ចំពោះយោធិន​នៃកងយោធពលខេមភូមិន្ទ(០៨/០៤០៦) ច្បាប់ 07-Apr-2006
137 ច្បាប់ ស្តីពី ផ្លូវថ្នល់(០៨/០៥១៤) ច្បាប់ 04-May-2014
163 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៣(០៨/០៧១៥) ច្បាប់ 29-Jul-2015
422 ធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិ​ទេសន្តរប្រវេសន៍(០៨/០៤០៥) ច្បាប់ 02-Apr-2005
681 ច្បាប់ស្តីពីាករបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ(០៨/០១៩៦) ច្បាប់ 24-Jan-1996
194 ច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម(០៨/០៦១៣) ច្បាប់ 09-Jun-2013
738 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម(០៨/០៦៩៩) ច្បាប់ 23-Jun-1999
25321 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យក្រុមហ៊ុន អាឡិច ខបភើរេសិន (០០៨/០៧១៧) ច្បាប់ 29-Jul-2017
496 ច្បាបស្តីពីសិទ្ធិនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល(០០៨/០៣០៣) ច្បាប់ 05-Mar-2003
244 ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹង​ទាក់ទងនឹង​ឋានៈបុគ្គល(០០៨/០៦១០) ច្បាប់ 08-Jun-2010
527 ច្បាប់ស្តីពីការ​គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម​ធនធានរ៉ែ(០៩/០៧០១) ច្បាប់ 13-Jul-2001
23569 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៣ មាត្រា៣០ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា៣៩ និងមាត្រា៤០នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​និងធ្វើការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ (០០៩/០៦១៨) ច្បាប់ 21-Jun-2018
37 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ(០៩/០៣០៣) ច្បាប់ 24-Mar-2003
560 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​អង្គចៅក្រម(០៩/១២៩៤) ច្បាប់ 22-Dec-1994
311 ច្បាប់ស្តីពីការកែតម្រូវហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៩(០៩/០៦០៩) ច្បាប់ 20-Jun-2009
104 ច្បាប់ស្តីពី យុត្តិធម៌អនីតិជន ច្បាប់ 14-Jul-2016
138 ច្បាប់ ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១២(០៩/០៥១៤) ច្បាប់ 04-May-2014
164 ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស(០៩/០៧១៥) ច្បាប់ 29-Jul-2015
682 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី (០៩/០១៩៦) ច្បាប់ 24-Jan-1996
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 18436045, Online: 1274, Today: 810, Yesterday: 36421, This week: 133223
Web Design: CITA